Vakfımız Hakkında

“Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı”, “her canlıya hizmet…” düstûru ile 1986 yılında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi tarafından kurulmuştur.

Resmi olarak, Darende Noterliğince düzenlenen 18 Şubat 1986 günü ve 449 yevmiye nolu senetle kurulmuş, Darende Asliye Hukuk Hakimliğinin 13 Mart 1986 gün ve Esas No : 1986 / 33 Karar No: 1986/ 109 sayılı kararı ile Vakıf Senedinin Tesciline karar verilmiştir.

Vakıf kuruluşu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Resmi Gazetenin 31.12. 1986 gün ve 19328 sayılı nüshasının 63. Sayfasında ilan edilmiştir. Vakıf Senedinde Darende Asliye Hukuk Mahkemesinin; 10.11.1990 Tarih, E: 1990/147, K: 1990/251 sayılı , 02.07.1991 Tarih, E: 1991/54, K: 1991/121 sayılı, 29.04.1993 Tarih, E: 1993/33, K: 1993/13 sayılı, 04.04.2006 Tarih, E: 2006/16, K: 2006/53 sayılı kararları ile değişiklikler yapılmıştır.

Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfedip, gerçek manada tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu, örnek ahlakıyla sergilemiş olan Osman Hulusi Efendi, topluma örnek yüce şahsiyetlerden biridir. O; geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heyecanı; ömrünün son günlerine kadar devam etmiş mübarek bir insandır. 1986 yılında kendisinin kurduğu vakfımız, gerek hayattayken gerekse vefatından sonra ebediyete kadar sönmeyecek ışıklar yakarak, yeni hizmetlere imza atmaktadır.

Allah rızası için insanlığa hizmet etme gayesiyle bütün hayatı boyunca kendini hizmete vakfeden Osman Hulûsi Efendi, bu inanç ve kültürün yaşamasını sağlamış, devamına önder olmuştur. Genel Merkezi Malatya’nın en büyük İlçesi olan Darende‘de bulunan Vakfımız, memleketin kalkınması ve toplumun aydınlanması yolunda örnek çalışmalarına buradan yön vermektedir.

Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin 1990 yılında vefatından sonra Vakfımızın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı, Osman Hulûsi Efendi’nin mahdumu ve halefi Hamid Hamidettin Ateş Efendi yürütmektedir.