36 Yıldır – Her Canlıya Hizmet

Yıllardır eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, imar ve ihya faaliyetleri, çevre ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı 18 Şubat 1986 tarihinde kurulmuştur.

Hayatı boyunca insanlığa hizmeti kendisine şiâr edinen, yaptığı hizmetlerle Darende’nin ve Malatya’nın gururu olan, mutasavvıf ve dîvân şâiri Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi başkanlığını yaptığı 20 civarında derneği tek bir çatı altında toplayarak kendi adını taşıyan bu vakfı kurmuştur.

hulusi-kalb-ile-35-yil-hulusi-efendi-vakfi-02

Kamu yararına çalışan Vakıf

Osman Hulûsi Efendi’nin 1990 yılında vefâtının ardından Vakıf mütevelli heyeti başkanlığı görevini Hamid Hamidettin Ateş Efendi üstlenmiştir.

2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti hakkı tanınan Vakfımız, kamu yararına çalışan örnek vakıflar arasında yer almaktadır.

36 yıldır insanlığa, İslam âlemine, devletimize ve milletimize hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hizmetlerimizde emeği geçenlere, gönüllülerimize ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.

14. Yüzyılda Darende’de Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’nın elleriyle atılan insanlığa hizmet tohumu yıllar içinde filizlenmiş, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin kurduğu vakfımız ile serpilmiş, gönüllülerin ve hayır sahiplerinin sayesinde adeta bir gül bahçesine dönüşmüştür.

Somuncu Baba’nın mirasıyla, Hulusi Efendinin mahâretiyle, ihlasla, aşkla ve muhabbetle kurulan bu vakıf, istikbalde de her canlıya hizmet için vâr olacaktır.

36 yılda neler yaptık?

Geride kalan 36 yıl içerisinde Vakfımız, hayırseverlerin ve gönüllülerimizin destekleriyle farklı alanlarda çok sayıda faaliyet gerçekleştirmiştir.

Cami, Türbe ve Külliye Hizmetleri

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi başta olmak üzere ülkemiz genelinde çok sayıda Cami ve türbenin inşasını gerçekleştirdik, mevcut olanlara restorasyon işlemleri yaptık. İnşa edilen Külliyeleri gelecek nesillere bırakmak üzere; temizlik, güvenlik, bakım, onarım ve çevre düzenleme işlemleri ile  ihyâ ettik.

Eğitim Faaliyetleri

Ülkemiz genelinde binlerce öğrenciye nakdî burslar verdik. Ücretsiz yurt hizmetleri ile binlerce öğrenciye ve ailelerine destek olduk. Hafızlık Kur’an Kursları ile yüzlerce hâfızın yetişmesini sağladık.

Kültürel Faaliyetler

Ülkemiz genelinde ve uluslararası düzeyde panel ve sempozyumlar düzenledik. Nasihat Yayınları ile gül güzelliğinde yüzlerce eser neşrettik.

Somuncu Baba Dergisi ile binlerce aileye misafir olduk. E-Dergi sistemine geçerek aile ve çocuk ekleriyle birlikte ücretsiz sunmaya başladık.

Müze ve Kütüphaneler inşa ederek ziyarete açtık. Ülkemiz genelinde Hüsn-i Hat ve Fotoğraf sergileri düzenledik.

Tanıtım Faaliyetleri

Darende, Somuncu Baba Külliyesi ve Vakıf faaliyetlerimizin tanıtımı gâyesiyle yüzlerce Tv ve Radyo Programına destek verdik.

Darende ve Somuncu Baba Külliyesi hakkında tanıtım filmleri ve bültenler hazırlayarak vatandaşlarımıza ulaştırdık. Sosyal Medya hesaplarımız ile faaliyetlerimizi dünyaya duyurduk.

Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den çok sayıda tasavvuf musikisi albümü neşrettik, Divan Radyo ile gönül dünyasına hitâb ettik.

360 derece sanal tur hizmeti ile Darende’de bulunan Vakıf eserlerini internet ortamında ziyarete açtık.

Sosyal Yardımlar

Yurt içi ve yurt dışı sosyal yardım faaliyetleri ile binlerce ihtiyaç sahibi aileye yardımlar ulaştırdık. Kurban Organizasyonları ile birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdik.

Ülkemiz genelinde kurulan Hulusi Efendi İftar sofralarında milyonlarca oruçluya iftar ikramında bulunduk.

Vefa sosyal destek hizmetleri ile Pandemi döneminde, Devletimizin sosyal yardım çalışmalarına destek verdik.

Vakıf Geleneğini Yaşatma Faaliyetleri

Somuncu Baba Hazretlerinin kültürünü devam ettirerek milyonlarca vatandaşımıza Somuncu Baba Ekmeği ve Aşure ikramında bulunduk.

Ülkemiz genelinde Vakıf hayratı yüzlerce Sebil Çeşmesi inşa ederek hizmete açtık.

“Her canlıya hizmet” anlayışımız gereği, farklı türlerde binlerce hayvanatın yaşamlarını devam ettirmeleri için uygun ortamlar hazırladık, bakımlarını üstlendik.

Sağlık Hizmetleri

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesini inşa ederek Sağlık Bakanlığına devrettik. Darende’nin bir şifâ merkezi haline gelmesini sağladık.

Ülke genelinde sağlık taramaları gerçekleştirerek, tekerlekli sandalye yardımlarında bulunduk. Sünnet organizasyonları ile ihtiyaç sahibi ailelere destek verdik.

Çevre Faaliyetleri

Ülkemiz genelinde fidan dikimi programları düzenleyerek, Hatıra Ormanları oluşturduk. Ülke genelinde Belediyeler ile işbirliği yaparak Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Parklarının açılmasını sağladık.

İnşaat, İmar ve İhya Faaliyetleri

Darende ve ülkemiz genelinde Sosyal Tesis inşaatları yaptık. Tohma Irmağı üzerine Köprüler inşa ettik. Mevcut camilerin inşaat işlerine teknik destek verdik.

Tüm hizmetlerimizi detaylı bir şekilde aşağıdaki sayfalarımızda bulabilirsiniz.

hulusi efendi vakfi cami hizmetleri
hulusi efendi vakfi turbe hizmetleri
hulusi efendi vakfi burslar
hulusi efendi vakfi kuran kursu hizmetleri
hulusi efendi vakfi sempozyumlar
hulusi efendi vakfi nasihat yayinlari
hulusi efendi vakfi nakdi yardimlari
hulusi efendi vakfi kurban yardimlari
hulusi efendi vakfi somuncu baba ekmegi ikrami
hulusi efendi vakfi her canliye hizmet
hulusi efendi vakfi televizyon programlari
hulusi efendi vakfi web sayfasi sosyal medya
hulusi efendi vakfi agaclandirma faaliyetleri
hulusi efendi devlet hastanesi

Hev Blog