Abdurrahman Erzincani Paneli Düzenlendi

02-balaban-abdurrahman-erzincani-paneli

Abdurrahman Erzincanî Paneli Düzenlendi

Anadolu´nun manevi mimarlarında âlim ve mutasavvıf Seyyid Abdurrahman Erzincani Hazretleri vefatının 586. yılında Darende’de düzenlenen panel programında anıldı.

Balaban Kültür Derneği tarafından organize edilen panel programı, Abdurrahman Erzincani Hazretleri ‘nin türbe ve külliyesinin yer aldığı Darende‘nin Balaban (Gerimter) Mahallesi´nde bulunan Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Programa; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış Konuşmaları

Program Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi imam hatîbi Hafız Mustafa Baş’ın okuduğu Kur´an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptığı konuşmasında, Anadolu´nun Müslümanlaşmasının kılıçla olmadığını, Somuncu Baba gibi Abdurrahman Erzincani Hazretleri gibi gönül sultanlarının eliyle olduğunu söyledi. Gönül Sultanlarının her dâim anılması gerektiğini belirterek programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Eğitimci Yazar Nazmi Değirmenci ise ilk defa Abdurrahman Erzincani Hazretleri adına bir program düzenlendiğini belirterek, Anadolu´nun İslamlaşmasında önemli bir mihenk taşı, fetreti yaşayan Osmanlının birleşim mayası, gönüllerin irşat eri, İstanbul´un manevi fatihi Somuncu Baba Hazretleri´nin kayın pederi, Şeyh Abdurrahman-ı Erzincanî´yi anmak, anlamak, gönlümüze yettiğince anlatmak amacıyla manevi bir sofranın etrafında bir araya geldiklerini dile getirdi.

Panel Konuşmaları

Programa panelist olarak 2 konuşmacı katıldı. Konuşmacılardan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cemil Gülseren yaptığı konuşmasında manevi dünyamıza ışık tutan rehberlerden Abdurrahman Erzincanî Hazretleri´ni anmak ve anlatmak için onun manevi huzurunda olduklarını kaydetti.

Erzincanî Hazretleri´nin hayatına ilişkin bilgiler veren Gülseren şunları söyledi:

“Büyükleri anmanın, hatırlamanın, hatıralarını yad etmenin kendi hayatımız ve toplum hayatı için ne denli önemli, elzem olduğunu belirtmek isterim. Bu bakımdan büyüklerimizin yolundan yürüyüp, onların yaşama biçimlerini, düşünce ve felsefelerini kendimize ana düstur edinerek Allah´ın ve Resulünün yolunda yürüyen bahtiyarlardan olalım.

Allah için insanlığa hizmet etmek; onlara faydalı olmak, büyüklerin izinden, yolundan gitmek, öğütlerine kulak vermek ve onları örnek almak, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi güzel bir biçimde işlemek ve yeni nesillere aktarabilmektir.”

Arşiv vesikaları ile Abdurrahaman Erzincani Hazretleri

Panelistlerden Uzman Tarihçi Resul Kesenceli konuşmasında arşiv vesikaları ile Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin hayatından örnekler anlattı. Arşiv kayıtlarına göre Şeyh Abdurrahman Erzincânî´nin, evlâd-ı Resûl yani sâdât-ı kiramdan olduğunu anlatan Kesenceli, Abdurrahman Erzincânî Hazretleri´nin, Yıldırım Bâyezid devri meşâyıhından olduğu bilgisini vererek:

“Erzincânî Hazretleri, Timur´un istilâsıyla Batı´ya doğru yani Amasya, Tokat ve Çankırı taraflarına gelir. Aslında Halvetiyye tarikatının silsilesinde yer alan önemli halkalardan Şeyh Safiyyüddin Erdebilî´nin halifelerinden iken Anadolu´ya gelip Amasya yakınlarında karar eylediği ve ekseriyâ dağların tepelerinde ve tepelerin zirvelerinde sâkin olmayı tercih ettiği kaynaklarda zikredilmektedir.

Somuncu Baba Şeyh Hamid-i Veli´nin Şeyh Abdurrahman-ı Erzincânî´nin kızı Necmiye Sultan ile izdivaç ettiği ve dolayısıyla bu iki büyük veli arasında bir akrabalık bağı kurulduğu tarihi bir hakikattir.” dedi.

Abdurrahman Erzincânî Hazretleri adına birçok cami, mescid, zaviye ve benzeri vakıf müesseseleri yaptırıldığı, bu müesseselere gelirler tahsis edildiği, Osmanlı Devleti zamanında Darende, Elbistan, Besni ve Adıyaman´da bulunan torunlarından avarız vergisi alınmadığını arşiv kayıtlarında görüldüğünü ifade eden Kesenceli:

“1134/1722´den önceki tarihlerden başlayarak Abdurrahman Erzincanî evlâdı vergiden muaf oldukları kaydedilmiştir. Onun Darende´de meskun olan evlâdından bir kısmı da Darende´ye bağlı eski adı Gerimter yeni adı Balaban adı ile bilinen yerde ikamet etmişlerdir.

Abdurrahman Erzincanî´nin Darende´de ikamet etmekte olan oğlu Şeyh Muhammed, Uluviran köyü ve Kızıl Kapı mezrasını satın alarak babasının türbe-i şerifine vakfetmiştir. 1525 tarihli Darende vakıf defterinde; “Vakf-ı mezâr-ı Şeyh Abdurrahman Erzincanî” başlığı altında, Karye-i mezbûranın Kızıl Kapı nâm mezra‘sıyla tamam mâlikâneleri, merhûm mağfûrun-leh Şeyh Abdurrahmanü´l- Erzincanî Hazretleri´nin mezâr-ı şerîfine vakıfdır. 1592´de Abdurrahman Erzincanî hazretlerinin Balaban´da ki kabri üzerine cami yaptırılmıştır. Abdurrahman Erzincanî ailesinden birçoğu Osmanlı Devleti zamanında önemli hizmetlerde bulunmuşlardır.” diye konuştu.

06-balaban-abdurrahman-erzincani-panel

Program sonunda ziyaret

Program sonunda birer selamlama konuşması yapan Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Süleyman Eser, Abdurrahman Erzincânî Hazretleri´nin örnek hayatına dikkat çekerek, Anadolu´nun manevi olarak fethindeki önemli katkılarına değindiler.

Konuşmaların ardından panelistlere, Balaban Kültür Derneği ve muhtarlık tarafından plaket takdim edildi. Programa katılan misafirler daha sonra mutasavvıf Abdurrahman Erzincani Hazretleri´nin türbesinin bulunduğu külliyeyi gezerek dua etti.

Abdurrahman Erzincani Hazretleri kimdir?

Yıldırım Beyazıt dönemi meşâyıhından olan Seyyid Abdurrahman Erzincani Hazretleri aynı zamanda Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin kayınpederidir. Şeyh Safiyüddin Erdebili’nin halifelerinden olup Halvetiyye Tarikatına mensuptur.

1402 yılındaki Ankara savaşının sonuçlarını Anadolu’da görmüş ve Çankırı, Tokat, Amasya, Kastamonu civarlarında, Osmanlı Devleti’nin fetret devrinde Anadolu’da birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla hizmetler yapmıştır. Ömrünün son yıllarını ise Darende yakınlarındaki Balaban mevkiinde geçirmiştir. 1432 yılında burada vefât etmiştir.

Balaban Abdurrahman Erzincani Camii ve Külliyesi

Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin kabrinin üzerine ilk türbe 1592 tarihinde yapılmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar eskiyen ve yıkılmaya yüz tutan türbe, Osman Hulusi Efendi Hazretleri tarafından kurulan dernek ile 1960’lı yıllarda yeniden inşa edilmiştir.

Modern cami mimarisi alanında ülkemizde örnek gösterilen projelerden Cami, beşgen yapıda olup Peygamber Efendimiz(sav)’in otağını simgelemekte ve İslâmın 5 şartını hatırlatmaktadır. Farklı bir tarzda inşa edilen minaresi ise Peygamber Efendimiz(sav)’in sancağını anımsatmaktadır.

Külliye içerisinde; Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin, kızı Necmiye Sultan’ın ve oğlu Şeyh Muhammed’in de kabirleri bulunmaktadır. Günümüzde Külliye’nin bakım, onarım ve tadilat çalışmaları Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından karşılanmaktadır.

Abdurrahman Erzincani Camii ve Külliyesi / Balaban - Darende

200 Paylaşımlar