Basında Osman Hulusi Efendi kitabı hazırlandı

Nasihat YayınlarıBasında Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi” kitabı neşredildi. Araştırmacı Yazar Musa Tektaş tarafından yayına hazırlanan eserde; Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri hakkında 1960-1990 tarihleri arasından basında çıkmış bazı gazete haberleri ve bu haberlerin günümüze yansımaları yer alıyor.

Kitabın takdim bölümünde eser hakkında şu bilgiler yer alıyor:

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri hakkında 1960 yılından itibaren basın mecrasında yer alan haberler ve yazılar, H. Hulûsi Ateş Şeyhzadeoğlu Özel Kitaplığı Arşivi ile Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Arşivi’nde yapılan araştırmalar bu eser vasıtasıyla okuyucuya ulaştırılmaya çalışılmıştır.

Darende deyince ilk akla gelen Somuncu Baba ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (ks)’ye dair araştırma yapacaklar için elinizdeki eser, Araştırmacı-Yazar Musa Tektaş’ın gayretleri neticesinde ortaya çıkan kaynaklık edebilecek nitelikte bir çalışmadır. Çünkü ortaya koyulan eser gelecek nesillerin de faydalanabileceği bir hüviyettedir.

Yerel ve ulusal çapta yayın yapan gazetelerde, dergilerde ve kitaplarda çıkan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri ile ilgili haber, yazı ve belgeleri bir kitapta toplamak suretiyle o dönemdeki etkisi açısından tarihe önemli bir kayıt düşülmüştür. Ayrıca ilgili haber metinlerine yorumlar yapılarak meselenin daha etraflıca anlaşılması sağlanmıştır. Böylece Osman Hulûsi Efendi (ks) ile ilgili söz konusu yazılar, konuya ilgi duyan okur ve araştırmacıların bir bütün halinde ulaşabilmelerini sağlayacaktır.”

03-basinda-osman-hulusi-efendi-vakfi-nasihat-yayinlari

Kitaptan tarihi notlar

Kitap içerisinde yer alan tarihi notlar, o dönem ki tespitleri ve günümüze yansımalarını görmemiz açısından önemli sonuçlar barındırıyor. Araştırmacı Yazar Musa Tektaş kitabın önsöz bölümünde bazı notları şu şekilde aktarıyor:

“1963 yılında Malatya’da Dr. Ziya Oykut imzasıyla neşredilen bir köşe yazısı, Darende’nin maddeten ve manen ihyasının Hulûsi Efendi (ks.)’nin gayretleriyle olduğunun 55 yıllık şahididir. Üstlenmiş olduğu manevî vazifeyi toplum içinde toplum yararına bir çizgide yürütebilmek ancak insan-ı kâmil olan kimselerin vasfıdır.

Ulusal yayınlardan olan Akşam Gazetesi’nin 19 Haziran 1974 tarihli nüshasındaki Seyhun Güleç’in kaleme aldığı yazıda; Şeyh Abdurrhaman Erzincanî Camii projesi ile Hulûsi Efendi’nin ileri görüşlü bir zat-ı muhterem olduğunu, Darende İmam-Hatip Lisesi’ni inşasıyla ilim ve irfan insanı olduğunu, Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî adlı eserinden bahsederken de manevîyatla tevazuunun onda birleştiğini ifade etmektedir. Yaklaşık 45 yıl önce bu tespitleri yapan Seyhun Güleç’i tarih haklı çıkarmakta, bugün o eserlerin manevî meyveleri olarak Darende, ulusal ve uluslararası medyanın gündemi olmaktadır.

11 Mart 1986 tarihli Milliyet Gazetesi’nin haberinde, Sağlık Bakanı Mehmet Aydın zamanında Darende’nin ihtiyacı olan Hızır Acil Servis Ambulansı’nın alımı için, Bakan Bey’e yardım çekini takdim ederken Darende’nin sağlık sorunlarını dile getiriyor. Darende’ye 200 yataklı hastane yaptırmayı vaat ediyor. Bu vaat, o tarihlerdeki ulusal basına da yansıyor. 32 yıl sonra dönüp habere baktıktan sonra; “Darende Hulûsi Efendi Devlet Hastanesi”nin 13 uzman hekimle yüzlerce hastaya hizmet ettiğini görünce, bu projenin hayata geçmesi için çok gayret gösteren Hamid Hamidettin Ateş Efendi’ye bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz.

04-basinda-osman-hulusi-efendi-vakfi-nasihat-yayinlari

Gazete küpürlerinden tarihin günümüze yansıması

31 Ekim 1984 tarihli Tercüman Gazetesi haberinde ise; Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu eğitim kurumlarını yapma seferberliğinde (1984), dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Çankaya Köşkü’ne davet edilen, eğitime önderlik eden insanlar arasında Hulûsi Efendi Hazretleri’nin, bu davette Malatya ilini temsilen bulunduğunu ve eğitime katkılarından dolayı da kendisine bir plaket verildiğini güzel bir fotoğraf karesiyle öğreniyoruz.

1982 yılında Tercüman Gazetesi’nde neşredilen bir haberde; “Cilvegözü’nden mukaddes topraklara hareket etmeden önce çıkış işlemleri için İskenderun’daki konaklama merkezinde bekleyen kafileler arasında en çok ilgiyi, Malatyalı hacı adaylarından Darende Şeyh Hamid-i Veli Camii İmam-Hatibi Hacı Hulûsi Ateş gördü.” bilgisiyle okuyucuya ulaşıyor…

20 Nisan 1987 tarihle Darende’nin Sesi Gazetesi, Bakan Metin Emiroğlu’nun, İplik Fabrikası temelinin atılmasından önce yaptığı konuşmada; “Mutlu bir gün yaşandığını, böyle bir tesisin yapılmasında Darendelilerin ve özellikle Sayın Hulûsi Ateş’in büyük emeği bulunduğunu belirtiyorum.” cümleleriyle o günkü sevinci paylaşıyor. Hulûsi Efendi’nin Darende’nin maddeten ve manen kalkınmasının temel muharrik gücü olduğunu anlatıyor…

Yine Darendenin Sesi gazetesinin 15 Şubat 1987 tarihli nüshasında, “Kuran-ı Kerim Okuma Yarışması 14.2.1987 günü, Darende Çarşı Merkez Camii’nde yapıldı. Yarışma neticesi 1, 2 ve 3’üncü derecelere giren öğrencilere H. Hulûsi Ateş Hoca’mız 10’ar bin lira, yarışmaya katılan diğer öğrencilere ise 5’er bin lira para dağıttılar.” ifadeleriyle Kur’an hizmetine olan daimi desteklerini belirtiyor.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’yi 1958 yılında Darende’de ziyaret edip âb-ı hayat misali sohbetine katılan şair ve mütefekkir Sezai Karakoç, Diriliş, Haftalık Düşünce Edebiyat ve Siyaset Dergisi’nin 1990 yılındaki bir nüshasının
satırlarında o yıllardaki hatıralarını naklediyor.

14 Haziran 1990 tarihinde dünyasını değiştiren Hulûsi Efendi Hazretleri’nin, 15 Haziran 1990 Cuma günü hayrü’l- halef evladı Hamid Hamidettin Ateş Efendi tarafından cenaze namazı kıldırılan, yaklaşık 20.000 kişinin katıldığı cenaze merasiminin ve ardından kaleme alınan yazılara da bu çalışmada yer veriliyor.

Öncelikle tarihî öneme haiz bu basın belgelerindeki metinler okuyucuyla paylaşılmış, konuyu ilgilendiren hatıralar da eklenmek suretiyle döneme daha geniş bir zaviyeden bakılmaya çalışılmıştır. Basından belgeler sadece burada yer alan nüshalardan ve vesikalardan ibaret değildir. Yüzlerce basın belgesinden seçilen örnekler burada sunulmuştur.

05-basinda-osman-hulusi-efendi-vakfi-nasihat-yayinlari