Ağaçlandırma Çalışmaları

Dünya hayatının vazgeçilmez nimetlerinden biri de ağaçtır. Her insanın, doğumundan ölümüne kadar, hayatının her safhasında ihtiyaç duyduğu, kökünden, yaprağından, kerestesinden, çiçeğinden, dalından, gölgesinden, kokusundan, güzelliğinden faydalandığı ağaçsız bir dünya tasavvur etmek çok zordur. Allah-u Teala muhtelif âyetlerde ağacın çeşitli faydalarını belirterek onun bizim için ne büyük bir nimet olduğunu hatırlatır. Hz. Peygamber’den de ağaç ve ağaç dikmekle ilgili pek çok hadîs-i şerif rivâyet edilmiştir. Bu hadisler dikkatle incelendiğinde müslümanları ağaç dikmeye teşvik ettiği, Allah-u Teala’nın bir nimeti olan ağacın insanlara hattâ hayvanlara pek çok faydasının bulunduğu anlatılmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Hiç bir müslüman yoktur ki, o, ağaç diksin yahut ekin eksin ve mahsûlünden insan, kuş, kurt yesin de kendisi bundan istifade etmiş olmasın. Elbette o müslüman da diktiğiyle, ektiğiyle sevap alır. ” (Tecrid-i Sarih Trc. VII, 121) Bu hadis pek çok sahâbî tarafından değişik yol ve metinle rivâyet edilmiştir. Bu durum, hem Rasûlullah’ın hem de arkadaşlarının ziraata ve ağaç dikmeye ne kadar önem verdiklerini göstermektedir.

Vakfımız gerek Peygamber Efendimiz(sav)’in müjdesine nail olmak gerekse de memleketimizin ve insanımızın istifadesine sunmak için ağaçlandırma faaliyetleri yürütmektedir.

Darende başta olmak üzere Temsilciliklerimizin bulunduğu illerde Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu gönüllü kardeşlerimizin önderliğinde fidan dikimleri yapılmakta, Hulusi Efendi Hatıra Ormanları oluşturulmaktadır.

0 Paylaşımlar