Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Darende Malatya

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı “her canlıya hizmet” anlayışı ile 1986 yılında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi tarafından kurulmuştur.

Resmi olarak, Darende Noterliğince düzenlenen 18 Şubat 1986 günü ve 449 yevmiye nolu senetle kurulmuş, Darende Asliye Hukuk Hakimliğinin 13 Mart 1986 gün ve Esas No : 1986 / 33 Karar No: 1986/ 109 sayılı kararı ile Vakıf Senedinin Tesciline karar verilmiştir.

Vakıf kuruluşu, Vakıflar Genel Müdürlüğü‘nce Resmi Gazetenin 31.12. 1986 gün ve 19328 sayılı nüshasının 63. Sayfasında ilan edilmiştir.

Yaptığı hizmetler ve gösterdiği faaliyetler nedeniyle 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Vakfımıza vergi muafiyeti hakkı tanınmış ve Osman Hulusi Efendi Vakfı kamu yararına çalışan vakıf statüsü kazanmıştır.

osman hulusi efendi vakfi

Vakıf Kurucumuz: Osman Hulusi Efendi

Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfedip, gerçek manada tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu, örnek ahlakıyla sergilemiş olan Osman Hulusi Efendi, topluma örnek yüce şahsiyetlerden biridir.

O; geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heyecanı; ömrünün son günlerine kadar devam etmiş mübarek bir insandır. 1986 yılında kendisinin kurduğu vakfımız, gerek hayattayken gerekse vefatından sonra ebediyete kadar sönmeyecek ışıklar yakarak, yeni hizmetlere imza atmaktadır.

Allah rızası için insanlığa hizmet etme gayesiyle bütün hayatı boyunca kendini hizmete vakfeden Osman Hulûsi Efendi, bu inanç ve kültürün yaşamasını sağlamış, devamına önder olmuştur.

Genel Merkezi Malatya‘nın Darende ilçesinde bulunan Vakfımız, memleketin kalkınması ve toplumun aydınlanması yolunda örnek çalışmalarına buradan yön vermektedir.

Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ’nin 1990 yılında vefatından sonra Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığını, Osman Hulûsi Efendi’nin mahdumu ve halefi Hamid Hamidettin Ateş Efendi yürütmektedir.

hulusi efendi vakfi
0 Paylaşımlar