Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı “her canlıya hizmet” anlayışı ile 1986 yılında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi tarafından kurulmuştur.

Resmi olarak, Darende Noterliğince düzenlenen 18 Şubat 1986 günü ve 449 yevmiye nolu senetle kurulmuş, Darende Asliye Hukuk Hakimliğinin 13 Mart 1986 gün ve Esas No : 1986 / 33 Karar No: 1986/ 109 sayılı kararı ile Vakıf Senedinin Tesciline karar verilmiştir.

Vakıf kuruluşu, Vakıflar Genel Müdürlüğü‘nce Resmi Gazetenin 31.12. 1986 gün ve 19328 sayılı nüshasının 63. Sayfasında ilan edilmiştir.

Yaptığı hizmetler ve gösterdiği faaliyetler nedeniyle 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Vakfımıza vergi muafiyeti hakkı tanınmış ve Osman Hulusi Efendi Vakfı kamu yararına çalışan vakıf statüsü kazanmıştır.

osman hulusi efendi vakfi

Vakıf Kurucumuz: Osman Hulusi Efendi

Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfedip, gerçek manada tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu, örnek ahlakıyla sergilemiş olan Osman Hulusi Efendi, topluma örnek yüce şahsiyetlerden biridir.

O; geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heyecanı; ömrünün son günlerine kadar devam etmiş mübarek bir insandır. 1986 yılında kendisinin kurduğu vakfımız, gerek hayattayken gerekse vefatından sonra ebediyete kadar sönmeyecek ışıklar yakarak, yeni hizmetlere imza atmaktadır.

Allah rızası için insanlığa hizmet etme gayesiyle bütün hayatı boyunca kendini hizmete vakfeden Osman Hulûsi Efendi, bu inanç ve kültürün yaşamasını sağlamış, devamına önder olmuştur.

Genel Merkezi Malatya‘nın Darende ilçesinde bulunan Vakfımız, memleketin kalkınması ve toplumun aydınlanması yolunda örnek çalışmalarına buradan yön vermektedir.

Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ’nin 1990 yılında vefatından sonra Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığını, Osman Hulûsi Efendi’nin mahdumu ve halefi Hamid Hamidettin Ateş Efendi yürütmektedir.

hulusi efendi vakfi

Vakıf Hizmetlerimiz

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı faaliyet alanları 9 başlık altında toplanmıştır. Faaliyet sayfalarımızda Vakıf hizmetleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

İmar ve İhya Faaliyetleri

hulusi efendi vakfı ihya ve imar faaliyetleri

Eğitim Faaliyetleri

hulusi efendi vakfı eğitim faaliyetleri

Kültürel Faaliyetler

hulusi efendi vakfı kültürl faaliyetler

Sosyal Faaliyetler

hulusi efendi vakfı sosyal faaliyetler

Vakıf Geleneği Faaliyetleri

hulusi efendi vakfı vakıf geleneği faaliyetleri

Tanıtım Faaliyetleri

hulusi efendi vakfı tanıtım faaliyetleri

Temsilcilik Faaliyetleri

hulusi efendi vakfı temsilcilik faaliyetleri

Çevre Faaliyetleri

hulusi efendi vakfı çevre faaliyetleri

Sağlık Faaliyetleri

hulusi efendi vakfı sağlık faaliyetleri

Hev Blog