Tarihi Eserler

Vakfımız yıkılmaya yüz tutmuş ecdâd hatırası tarihi eserlerin restorasyonu için gerekli yazışmaları yapmakta ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile ortakalaşa bu faaliyetleri yerine getirmektedir. Yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

Yusuf Paşa Bedesteni :

Yusuf Paşa”nın oğlu İbrahim Paşa”nın 1193 tarihli vakfiyesinde babası Yusuf Paşa”nın Darende çarşısında kurmuş olduğu bedesten ve konumu hakkında bilgiler verilmektedir. Yusuf Paşa Bedesteni, tahrip olmuş haline karşılık, duvarları ve üst örtüsünü oluşturan kubbelerinin yarı yıkılmış hali ile asli özelliklerini koruyarak bu güne kadar ulaşabilmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınan izinle tarihi bedestende restorasyon çalışmaları yapılmış bugünkü haline kavuşturulmuştur.

Sadrazam Mehmet Paşa Kütüphanesi ve Kabri :

Darende”de bulunan “Sadrazam Mehmet Paşa Kütüphanesi“ni” Cebecizâde Mehmet Paşa yaptırmıştır. Kütüphane, Heyiketeği mahallesinde halen aynı adla faaliyet göstermekte olan Sadrazam Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi”nin doğusunda Kıhtır Tepesi denilen yerde bulunmaktadır. Aynı yerde kurulmuş olan cami, medrese, kütüphane ve sair müştemilatından oluşan külliyenin bir bölümünü oluşturmaktadır. Burada yapılan restorasyon çalışmaları ile günümüzdeki hüviyetine kavuşturulmuştur.

Yalnız Minareler

Darende aynı zamanda camisiz minarelerin bulunduğu bir merkezdir. Zamanında Camileri ile birlikte yapılan fakat camileri yıkılıp kendileri yaakta kalan bu minareler, zamanla harab duruma gelmiş ve minarelerde restorasyon çalışmaları yapılarak ilçeye ayrı bir güzellik kazandırılmıştır. Bu minareler: Mehmet Paşa Camii Minaresi, Hüseyin Paşa Camii Minaresi, Hacı Müşrif Camii Minaresi’dir.

Zengibar Kale Kapısı :

Darende kalesi, “Zengibar” ve “Sengbar” adı ile tanınmıştır. Seng-bâr, Farsça “Taşkale” anlamına gelmektedir. Kalenin yek-pare kaya parçası üzerine kurulmuş olduğu düşünülür ise, daha önce kaleyi ele geçirmiş olan İran asıllı milletlerin yani Persler”in kaleye bu adı vermiş oldukları ileri sürülebilir Bu görüş şehrin siyasi geçmişine de uygundur. Ancak kesin bir bilgiye istinad etmemektedir. Darende de, Kültür Bakanlığının kontrolünde olan “Zengibar Kale Kapısı“nın korunması ve yıkılmaktan kurtarılması konusunda Kültür Bakanlığı ile yazışmalar yapılmış, Vakfımız tarafından hazırlanan projeler, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görmesi ile bu tarihi miras üzerinde restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

0 Paylaşımlar