Sağlık Faaliyetleri

Vakfımız fakir hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere Devlete ait sağlık kurumlarına araç, gereç ve malzeme temin etmektedir.  Ayrıca bir çok yardıma muhtaç ailenin sağlık masrafları da Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

Vakfımızın sağlık alanındaki en büyük projesi, Osman Hulûsi Efendi‘nin yıllardır arzu ettiği ve yıllar öncesinden arsasını dahi belirlediği, hem Darende’nin hem de civar kasaba ve ilçelerin sağlık problemlerine çözüm getirecek 200 yataklı modern ve tam teşekküllü bir hastanedir.

Divân-ı Hulusi- i Darendevî adlı eserinin gelirlerini bu amaç doğrultusunda vasiyet eden Osman Hulûsi Efendi‘nin bu arzusu doğrultusunda hayırseverlerin bağışlarıyla 24 Haziran 2000’de temelleri atılan 15.000 m2 kapalı alana sahip, 5 kattan oluşan hastane 2006 yılı içerisinde Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi olarak hizmete girmiş ve kısa zamanda bölgenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır.

0 Paylaşımlar