Okul Hizmetleri

hulusi efendi vakfi okul hizmetleri

Okul Hizmetleri

Vakıf kurucumuz Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi hayatı boyunca eğitim hizmetlerine büyük önem vermiştir. Genç nesillerin ilim tahsili edebilmesi için okulların açılmasına vesile olmuş, okul aile birliği başkanlığı görevlerinde bulunarak öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamıştır.

Darende’de birçok okulun kurulmasını sağlayan Osman Hulusi Efendi, Darende’nin geçmişinde olduğu gibi bir ilim ve irfan merkezi haline gelmesi için çok önemli temeller atmıştır.

Osman Hulûsi Efendi’nin eğitime verdiği öneme istinâden Vakfımız; eğitim kurumlarının yapımına öncülük etmekte, öğrencilerin kaliteli bir eğitim alarak ülkemizin daha müreffeh bir vatan olması için hizmet etmelerine vesile olmaktadır.

Aşağıda okul hizmetleri alanında yaptığımız bazı faaliyetler hakkında bilgi bulabilirsiniz:

darende osman hulusi ates imam hatip lisesi

Osman Hulûsi Ateş İmam-Hatip Lisesi

Osman Hulûsi Efendi bir milletin geleceğinde özellikle eğitim faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu görmüş bu amaçla hizmetler yapmıştır. Gençlere sahip çıkılması ve onların ilimle mücehhez kılınması için, okulların kapatıldığı, dini eğitimin yasaklandığı bir dönemde Darende’ye İmam-Hatip Lisesi yaptırmıştır.

Darende İmam-Hatip Lisesi Yaptırma Derneğini kurmuş ve şehir şehir, köy köy dolaşarak bu hayırlı hizmete binlerce kişinin katkısının olmasını sağlamıştır. 1974 yılında tamamlanan okul 1974-75 eğitim döneminde eğitim-öğretime başlamıştır.

Vefâtına kadar okul aile birliği başkanlığı görevini de yürüten Osman Hulusi Efendi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için çeşitli yardımlarda bulunmuş, bu yardımlar için hayırsever iş adamları ile görüşmeler yapmıştır.

1994 yılında okula ek bina yapılmış ve Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak eğitime devam etmiştir. 2003-2004 döneminde ise okulun üst katı pansiyon olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Osman Hulusi Efendi’nin vefatından sonra bir vefâ örneği olarak okulun ismi Osman Hulusi Ateş İmam-Hatip Lisesi olarak değiştirilmiştir. İmam-Hatip Lisesinin yeni binaya taşınmasından sonra bu bina Osman Hulusi Ateş İmam-Hatip Ortaokulu olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

darende ilahiyat fakultesi

Darende İlahiyat Fakültesi

Osman Hulusi Efendi’nin en büyük eğitim projelerinden bir tanesi de Darende İlahiyat Fakültesidir. İmam- Hatip Lisesi’nin açılmasından sonra burada eğitim gören öğrencilerin yüksek ihtisas yapmalarına imkân sağlayacak proje için çalışmalar yapan Osman Hulusi Efendi, vefatından önce İlahiyat Fakültesi’nin binasını hazır hale getirmiştir.

Ülkemizde birçok ilde dahi fakültenin olmadığı bir dönemde Darende ilçesine fakülte açılması için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan Osman Hulusi Efendi’nin bu projesi 1992 yılında kanunlaşmış ve Darende İlahiyat Fakültesi 1993 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bu dönemde; İlahiyat Fakültesinde görev alan akademisyenler için lojmanların inşası ve iç tefrişatı, öğrenciler için öğrenci yurtlarının yapılması ve kütüphanenin düzenlenmesi Vakfımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

1997 yılında Vakıf Başkanımız Hamid Hamidettin Ateş Efendi‘ye İlahiyat Fakültesine yaptığı eğitim hizmetlerinden dolayı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Şarlak tarafından Onur Üyeliği belgesi takdim edilmiştir.

Ülkemizin gelişmesine, milletimizin kültürel ve irfanî yönden ilerlemesine engel olan 28 Şubat sürecinde ilahiyat fakültesi kapatılarak Malatya merkez kampüsüne taşınmıştır.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fikret Karaman öncülüğünde 2016 yılı içerisinde hazırlanan“Geçmişten Günümüze İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi” kitabında bir vefa örneği olarak Osman Hulusi Efendi’nin ve Vakfımızın fakültenin açılması yönünde yaptığı hizmetlerden bahsedilmiştir.

ozel haci naciye ates okullari darende

Özel Hacı Naciye Ateş Okulları

Darende’nin ilmî yönden gelişmesine büyük katkı sağlayan Vakfımız, devlet okullarının Darende’de açılmasına öncülük ettiği gibi Özel okulların da faaliyet göstermesine vesile olmuştur. Yaptırdığı binaları eğitim amaçlı kurum açılması şartıyla, girişimcilere kiralayan Vakfımız, önceki yıllarda, Özel Hacı Naciye Hanım, Özel Mercan ve Özel Birgül okullarının Darende’de eğitim vermesini sağlamıştır.

Darende Eğitim Kurumlarına bağlı olarak eğitim-öğretim hizmeti veren Özel Birgül Okulları 2015 yılında ismini değiştirerek, Osman Hulûsi Efendi’nin muhtereme eşleri Hacı Naciye Hanım’ın ismini almış ve Hacı Naciye Ateş Okulları olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Okul; ilkokul, ortaokul ve lise branşlarında kaliteli eğitim vermeye devam etmekte, yetiştirdiği mezunları ile örnek olmaktadır.

hulusi efendi vakfi darendedeki diger okul isimleri

Diğer Okul Hizmetleri

Vakfımızın kurucusu Osman Hulûsi Efendi; Darende İmam-Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Endüstri Meslek Lisesi Yaptırma Derneği, Sağlık Meslek Lisesi Yaptırma Derneği ve Darende Lisesi Yaptırma Derneği gibi dernekleri kurarak başkanlığını yapmıştır. Vefâtından sonraki bu görevleri oğlu ve halefi Hamid Hamidettin Ateş Efendi üstlenmiş ve bu okulların Darende’de açılmasını sağlamıştır.

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet veren okulun ismi 2018 yılında yenilenerek “Somuncu Baba Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi” olmuştur.

Yüzyıllar önce Darende’de ilmî bir fidan diken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin hizmetleri soyundan gelen evlatları tarafından aynı şekilde devam ettirilmekte ve gelecek nesillere aktarılmaktadır.

hulusi efendi vakfi bagis
Kurumsal
Copyright @ Hulusi Efendi Vakfı 2023