Cami Hizmetleri

hulusi efendi vakfi cami hizmetleri

Cami Hizmetleri

Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi hayatı boyunca hayır hizmetlerinin öncüsü olmuştur. Çeşitli dönemlerde cami yaptırma ve yaşatma derneklerine başkanlık eden Osman Hulusi Efendi yalnızca imam-hatiplik görevinde bulunduğu Somuncu Baba Külliyesi değil, bölgedeki birçok eserin gelecek nesillere kazandırılmasına vesile olmuştur.

Hulusi Efendi Vakfı olarak Darende başta olmak üzere ülkemiz genelinden gelen taleplere göre Camiler inşa ederek Diyanet İşleri Başkanlığına devretmekteyiz. Ayrıca bakıma muhtaç veya onarım gerektiren Camilere proje veya malzeme desteği vererek yeniden ziyarete açılmasını sağlamaktayız. Aşağıda bu hizmetlerimizden bazılarını inceleyebilirsiniz.

seyh hamidi veli somuncu baba cami küulliyesi

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii ve Külliyesi

14.Yüzyıl Yıldırım Beyazıd Han dönemi eserlerinden olan Şeyh Hamid-i Veli Camii önceleri yalnızca türbe olarak hizmet ederken 17.yüzyıldan itibaren cami olarak da kullanılmaya başlanmıştır.

Camiinin yıllar içerisinde restorasyon, bakım, onarım ve genişletme hizmetleri Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin ahfâdı tarafından yaptırılmıştır.

Vakfımızın çalışmaları ile restorasyonu gerçekleştirilen ve Külliye olarak hizmet veren Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi hakkında detaylı bilgiyi Külliye özel sayfamızda bulabilirsiniz. (Külliye özel sayfası için tıklayınız)

darende balaban abdurrahman erzincani cami

Abdurrahman Erzincânî Camii ve Külliyesi

Yıldırım Beyazıt Han dönemi meşâyıhlarından Seyyid Abdurrahman Erzincânî Hazretleri Şeyh Safiyyüddin Erdebilî’nin halifelerindendir. Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin kayınpederidir. Darende ilçe merkezine 15 km uzaklıkta bulunan Balaban mahallesinde 1432 yılında vefât etmiştir.

Vakıf Kurucumuz Osman Hulusi Efendi’nin Dernek Başkanı olarak yapımına vesile olduğu, değişik mimari tarzı ile dikkat çeken Camii, tamamı kesme taştan olmak üzere 1960’lı yıllarda inşa edilmiştir. Camiinin bakım, onarım ve çevre düzenleme hizmetleri Vakfımız tarafından karşılanmaktadır. (Cami özel sayfası için tıklayınız.)

abdurrahman gazi mediseyh turbesi camii

Medişeyh Türbesi ve Camii

Tâbiînden olduğu bilinen Seyyid Abdurrahman Gazi ’nin kabrinin yer aldığı Medişeyh Türbesi ve Camii; Darende ilçe merkezine 10 km mesafede bulunan Karşıyaka/Medişeyh mahallesindedir.

Türbe; yıkılmaya yüz tutmuş bir vaziyette iken Hulûsi Efendi Vakfı tarafından yeniden imar ve ihya edilmiştir. Modern mimari tasarımla tamamen taş işçiliği ile inşa edilen Türbe, 1997 yılında ziyarete ve ibadete açılmıştır. (Medişeyh özel sayfası için tıklayınız.)

darende zaimoglu carsi camii

Zaimoğlu Çarşı Camii

1960’lı yıllarda gündemde Darende’nin maddî mânevî imarı vardır. “Darende Camileri İhya ve Onarım Derneği” başkanlığını da yürüten Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, o günlerde Somuncu Baba Camii çevresi ile meşguldür. Çarşı esnafından biri bir gün Çarşı Camii’nin halini kastederek Osman Hulûsi Efendi’ye:

“Efendim buraya da bir el atsanız…” diye arzedince, “EI attık inşallah.” buyururlar. Bir yıl sonra şöyle bir vesile ortaya çıkar:

70’Ii yılların başında vefat eden Darende eşrafından H. Tahir Zaimoğlu adına ailesi, eşi Kiraz Hanım ve evladı Abdullah Zamioğlu’nun ikâmet ettikleri Kadirli veya Darende’ye bir hayrat tesis etme düşünceleri ifşâ olur. Hulûsi Efendi’nin teklîfi ve Mimar Yücel Sarı Bey’in tavassutu üzere Darende Çarşı Camii yerine yeni bir cami inşa fikri, taraflarca karar haline getirilir. İnşaatın yapım aşaması Hulûsi Efendi Hazretleri’nin gözetiminde gerçekleşir. İnşaat tamamlanınca Hazret bir kitâbe kaleme alır. Kitâbe şöyledir:

Allah’a hamd Rasûlüne ve âli sahbine selâm
Hüsn-i hitâmı resîde oldu bu mâbed-i İslâm

Bindokuzyüz yetmiş dokuz yılı haziran ayında
Tâhir Zâimoğlu Câmi-i şerîfi oldu tamâm

Mimarlığını Yücel Sarı Bey deruhde eyledi
Tarihini “Gufraânun Hayy” dedi Hulûsî miski’l-hitâm

darende asagiulupinar haci tunc cami

Hacı Tunç Camii

Osman Hulusi Efendi’nin 1970’li yıllarda İmam-Hatip Lisesi yaptırma gayreti içerisinde olduğunu gören Darende’nin Aşağıulupınar Mahallesinden iş adamı Hacı Tunç, Aşağıulupınar Almaok mevkiinde bulunan bahçesini satarak bu hayırlı hizmete destek olmak ister.

Osman Hulûsi Efendi ise: “Hacı Ağa hele orayı satma, biz oraya cami yapacağız.” buyururlar. Bu cümleyi üç defa tekrar ederler. Hacı Tunç sükût eder. Hacı Ağa’ya beklemek düşer. Hâlbuki o günün râyici ile 200.000 TL bir meblağ tutacak olan bahçenin satışı¸ okulun inşaatına çok ciddî bir katkı sağlayacaktır.

İmam-Hatip Okulu 1974’de açılır. İlk mezunlarını 1981’de verir. Verir ama vefâlı ihvânlardan olan Hacı Tunç aynı sene rahmet-i Rahmân’a kavuşup¸ cismi toprağa verilir. Osman Hulûsi Efendi’nin işareti üzere Hacı Ağa, Almaok’daki bahçeye defnedilir. Hulûsi Efendi Hazretlerinin kitâbesini nazmettiği mezar bugün cami avlusundadır.

Defni müteakip Osman Hulûsi Efendi, Hacı Ağa’nın oğlu Hakkı Tunç Beye: “Oğul işte şimdi sırası geldi.” diyerek caminin inşasına işaret buyurur.  1982’de Y. Mimar Necip Dinç Beye ait proje ile inşaat başlar. İnşaatta asıl söz¸ Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nindir.

Taş işçiliğinin en hünerli elleri camiyi birkaç yılda tamamlar. Bir defasında camiinin inşaatını incelemek üzere bir ziyarette bulunur. Bu sırada ustalar kubbe kasnağını oluşturmaktadır. Hazret aşağıdan bakar¸ ustaya¸ “Oğul o sırayı yanlış taşla örmüşsünüz¸ bunun üzerine bina ederseniz kubbe düzgün olmaz.” diye buyurur. O sıra sökülür yeniden düzgün bir şekilde örülür. Caminin minber¸ mihrab¸ va’z kürsüsü ile merdivenler ve şadırvan özel bir sipariş ile İstanbul’da mermerden yaptırılır ve yerine monte edilir.

Bahçe-avlu düzenlemesi ile 1988 yılının Ramazan’ında Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin şereflendirdiği avludaki bir iftar meclisi ile ibadete açılır. İlk hutbesini îrâd buyuran Hulûsi Efendi Hazretleri¸ Hakkı Tunç Beyin samimî ve mütevâzı arzularına binâen kitâbeyi şöyle nazmeder:

“Allah’a hamd Rasûlüne tahiyyat ü selâm
Hitam-ı resîde oldu bu ma’bed-i İslâm

El-Hac Hakkı Tunç Bey etti sa’y-i beliğ
İkmâline gösterdi hüsn-i ihtimâm

Bindörtyüz yedi tarih-i hicrîde
Hakkı Tunç Cami-i şerîfi oldu tamâm”

Darende Ulu Camii

Darende Ulu Camii veya tarihi kayıtlardaki adıyla Darende Cami-i Kebîri ilk olarak 14.-15. yüzyıllarda Memluklar döneminde inşâ edilmiştir. Günümüzde Zâiye Mahallesinde yer alan Camii, eski dönemde çarşı merkezi burada olduğu için merkezi bir cami olarak kullanılmıştır.

Zaman içerisinde çarşı merkezinin de değişmesi ile birlikte Ulu Camii de yıkılmış, taş ve kemerleri Darende’nin farklı yerlerindeki yapılarda kullanılmıştır. Sadece minaresi ayakta kalan Camii 1971 yılında Darendeli iş adamı M.Nuri Sabuncu tarafından tekrar bina haline getirilmiştir. Uzun yıllar âtıl durumda kalan binâ, M.Nuri Sabuncu’nun vârisleri tarafından Cami yapılmak üzere Hulusi Efendi Vakfı‘na devredilmiştir.

Vakfımız tarafından ahşap tavan kaplaması ve taş işçiliği ile yeniden inşa edilen Camii 18 Kasım 1994 tarihinde ibadete açılmıştır. Camii’nin tarihi minaresi Hulusi Efendi Vakfı’nın girişimleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

1500 kişilik inşa edilmiş olan Ulu Camii, uzun yıllar imam-hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi öğrencileri tarafından tatbikat camii olarak kullanılmıştır. Camii’nin çevre düzenleme, bakım ve onarım işleri Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

darende ibrahim yüksek mescidi

İbrahim Yüksek Mescidi

Darende’nin Yukarıulupınar mahallesinde Kayseri-Malatya yolunu kullanan yolcuların istifadesi için yol kenarına Vakfımız tarafından inşâ edilen mescid 35 metrekare olup 60 kişi kapasitelidir.

Yapımında Yozgat taşının kullanıldığı mescit, çevre düzenleme ve iç tefrişatı tamamlanarak 2017 yılı Kadir Gecesinde ibadete açılmıştır. Mescit yapımı için arsa bağışında bulunan Hacı İbrahim Yüksek‘in adına açılan mescidin bakım, onarım ve çevre düzenleme faaliyetleri Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

darende yazikoy hulusi efendi cami

Yazıköy Hulusi Efendi Camii

Darende’nin Yazıköy Mahallesindeki hemşehrilerimizin talepleri, Vakıf Başkanımız Hamid Hamidettin Ateş Efendi‘nin girişimleri ve Vakıf gönüllülerimizin destekleri ile temelleri atılan Yazıköy Hulusi Efendi Camii inşaatı 2020 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Yazıköy mahallesinde sağlık ocağı yanına inşa edilen ve 350 kişinin ibadet edebileceği büyüklükte olan Camii projesi 500 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Camii dahilinde; şadırvan, gasilhane ve çok amaçlı sosyal tesis bulunuyor.

Çevre düzenleme ile iç teşrifat çalışmalarının devam etmesi ve pandemi döneminde olmamız sebebiyle resmi açılışın yapılmadığı Camii’de ilk namaz, 31 Temmuz 2020 günü Kurban Bayram namazı ile edâ edilmiştir.

Temel atmadan günümüze Camiinin inşaası için bağışta bulunan hayırsever hemşehrilerimize ve yurdun dört bir yanındaki gönül dostlarımıza teşekkür ederiz.

darende yavuzlar hulusi efendi camii
hulusi efendi vakfi bagis