Restorasyon Faaliyetleri

hulusi efendi vakfi restorasyon faaliyetleri

Restorasyon Faaliyetleri

Ülkemizdeki tarih ve kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için “imar ve ihya faaliyetleri” yürüten Vakfımız, bir çok tarihi eserin restore edilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmakta ve bu eserlerin restorasyon sürecini takip etmektedir. Restorasyonu tamamlanan bazı eserler şunlardır:

yusuf pasa bedesteni restorasyon

Yusuf Paşa Bedesteni

Yusuf Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın 1193 tarihli vakfiyesinde babası Yusuf Paşa’nın Darende çarşısında kurmuş olduğu bedesten ve konumu hakkında bilgiler verilmektedir. Yusuf Paşa Bedesteni, tahrip olmuş haline karşılık, duvarları ve üst örtüsünü oluşturan kubbelerinin yarı yıkılmış hali ile aslî özelliklerini koruyarak bu güne kadar ulaşabilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan izinle tarihi bedestende restorasyon çalışmaları yapılmış bugünkü haline kavuşturulmuştur.

darende huseyin pasa hamami

Hüseyin Paşa Hamamı

Tarihi Hüseyin Paşa Hamamı 1743 yılında Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Vakfımızın girişimleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

tarihi yalnız minareler darende

Yalnız Minâreler

Darende’de şehir merkezinin zamanla değişmesi ile camileri yıkılan fakat günümüze kadar ayakta kalmış olan Yalnız Minâreler, Vakfımızın girişimleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Minareler günümüzde ezân-ı Muhammedî’nin duyulmasına hizmet etmektedir.

tarihi zengibar kalesi kapı

Zengibâr Kalesi

Darende kalesi, “Zengibar” ve “Sengbar” adı ile tanınmıştır. Seng-bâr, Farsça “Taşkale” anlamına gelmektedir. Kalenin yek-pare kaya parçası üzerine kurulmuş olduğu düşünülür ise, daha önce kaleyi ele geçirmiş olan İran asıllı milletlerin yani Persler’in kaleye bu adı vermiş oldukları ileri sürülebilir

Darende’de, Kültür Bakanlığının kontrolünde olan Zengibar Kale Kapısı’nın korunması ve yıkılmaktan kurtarılması konusunda Kültür Bakanlığı ile yazışmalar yapılmış, Vakfımız tarafından hazırlanan projeler, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görmesi ile bu tarihi miras üzerinde restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Sadrazam Mehmet Paşa Külliyesi

Darende’de bulunan Sadrazam Mehmet Paşa Kütüphanesi Cebecizâde Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kütüphane, Heyiketeği mahallesinde halen aynı adla faaliyet göstermekte olan Sadrazam Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi’nin doğusunda Kıhtır Tepesi denilen yerde bulunmaktadır. Yeni kütüphane de Osman Hulûsi Efendi‘nin gayretleri ile kurulmuştur. Külliyede yer alan; cami, medrese, kütüphane ve sair müştemilatından oluşan eserler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

Şeyh Hamid-i Veli Tekkesi

1331 yılında Kayseri ’nin Talas ilçesine bağlı Akçakaya köyünde dünyaya gelen Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin doğduğu ev, cami ve tekkesinin bulunduğu mekân Vakfımızın girişimleri ile Talas Belediyesi tarafından restore edilerek Hulusi Efendi Vakfı’na tahsis edildi.

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin hatırasına ve hayatına sahip çıkan Vakfımız, Somuncu Baba Türbesinin yer aldığı Darende’de olduğu gibi Kayseri’de de ihya faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakfımız tarafından personel görevlendirilen Tekkede; tarihi yapıları ziyaret edebilir, Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin hayatı ve eserleri hakkında bilgi ve dokümanlara ulaşabilir, Vakıf faaliyetlerimize ilişkin bilgi alabilirsiniz.

hulusi efendi vakfi bagis
Kurumsal
Copyright @ Hulusi Efendi Vakfı 2023