Her Canlıya Hizmet

hulusi efendi vakfi her canliya hizmet faaliyetleri

Her Canlıya Hizmet

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin 14. yüzyılda başlatmış olduğu insanlığa hizmet etme anlayışını günümüzde devam ettiren Vakfımızın bu hizmetlerdeki hedefi dâima “her canlıya hizmet” olmuştur.

Hayatını insanlığa vakfeden Vakıf kurucumuz Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin “İnsanlığa Nasihat” isimli şiiri Vakıf hizmetlerimizin yegâne dayanağı olmuştur:

“Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma
Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol

Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya
Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol”

Kurulduğu günden beri ecdâdımızın örnek hizmet anlayışını devam ettiren Vakfımıza 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti hakkı verilmiştir. Bu sayede kamu yararına çalışan Vakıf statüsü kazanan Vakfımız yalnızca insanlara değil mahlukâta hizmet etmeyi dâima önemsemiştir.

Nitekim ecdâdımız, hayvanlara haddinden fazla yük taşıtmayı kânunla yasaklamışlardır. Hattâ bazı zâbıta kuvvetleri, bu yasağı ihlâl edenleri takip edip hayvanı dinlendirmek ve sahibine de cezâ olarak aynı yükü taşıtmakla vazifelendirilmiştir. Yine göç dönemlerinde leyleklerin geçiş güzergâhlarına yem serpmekle görevli vakıflar dahi kurulmuştur.

hulusi efendi vakfi her canliya hizmet faaliyetleri

Hulûs-i Kalb ile

Vakıf Kurucumuz Osman Hulusi Efendi Şeyh Hamid-i Veli Camii imam-hatipliği yaptığı dönemde Somuncu Baba Hazretlerinden yâdigar kalan balıklı kuyuların Camii ile bağlantısını sağlamış, günümüzdeki balıklı havuzun yapımı ve balıkların ihtiyaçları ile ilgilenmişlerdir.

“Somuncu Baba’nın ili, Tâze açar solmaz gülü” mısraları ile Peygamber Efendimizden günümüze maneviyat erlerinin burada hizmete devam edeceklerini söylediği gibi aynı zamanda gerek evinin bahçesinde gerekse Somuncu Baba Camii’nde her mevsim gül yetişmesi için gayretleri olmuştur.

hulusi efendi vakfi her canliya hizmet faaliyetleri

Hulusi Efendi Vakfı

Osman Hulûsi Efendi’nin vefâtından sonra evlatları da “her canlıya hizmet” anlayışını devam ettirmiştir. Uzun süre Vakıf 2. Başkanlığı görevinde bulunan merhum Ahmet Şemsettin Ateş Orman Mühendisliği bölümünü bitirmiş, Darende’ye yüz binlerce ağacın dikimi için öncü olmuştur.

Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız Hamid Hamidettin Ateş Efendi ise Vakıf hizmetlerimiz içerisinde bu konuya özellikle hassasiyet göstermişlerdir. Vakıf Başkanımızın talimatları ile Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinden yâdigar kalan balıkların bakımının yanısıra, Külliye çevresinde ve civarında; kedi, köpek, kaz, kuğu, ördek, yaban güvercini, kumru, sincap gibi hayvanların doğal koşullarda yetişmesi ve yaşamlarını devam ettirmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Her kış soğuktan yem bulamayan hayvanlar için belirli alanlara yem ve yiyecek bırakılmakta, soğuktan etkilenebilecek hayvanlar kış döneminde barınaklara alınmaktadır.

Yaz döneminde ise Tohma Kanyonu içerisine hayvanlar için dinlenme noktaları, kuş kafesleri ve yemlikler inşa edilmektedir. Ayrıca Tohma Irmağı üzerine ördek ve kuğuların dinlenebilecekleri mekanlar yapılmakta, günlük yemek ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Vakfımıza ait seralarda çiçekler yetiştirilmekte, Somuncu Baba Külliyesi başta olmak üzere Darende’nin bir çok noktasında 4 mevsim tâze çiçeklerin dikimi sağlanmaktadır.

hulusi efendi vakfi her canliya hizmet faaliyetleri
hulusi efendi vakfi her canliya hizmet faaliyetleri
hulusi efendi vakfi her canliya hizmet faaliyetleri
hulusi efendi vakfi her canliya hizmet faaliyetleri
hulusi efendi vakfi bagis
Kurumsal
Copyright @ Hulusi Efendi Vakfı 2023