Mp3 Albümleri

Mp3 Albümleri

Dîvân-ı Hulûsî'den Eserler

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin Dîvân’ında yer alan şiirler çeşitli dönemlerde tasavvuf musikisi sanatçıları tarafından seslendirilerek eserler hazırlanmıştır. Vakfımız tarafından neşredilen albümleri tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.

Ahmet Özhan | Hulûs-i Aşk-1

Ahmet Özhan | Hulûs-i Aşk-2

Mehmet Emin Ay | Hulûs-i Kalb

Mehmet Kemiksiz | Fasl-ı Bahar

Nasihat-1

Nasihat-2

Grup Dergah | Gönül Yâr'e Yâr Olur

Halil Necipoğlu | Hulûsi Yâr Dilinden

Ender Doğan | Gülzâr-ı Muhabbet

Somuncu Baba İlahi Grubu

Divân-ı Hulûsî'den İlahiler

Ayşe Egesoy | Gül Şehri