Rahmetle Yad Ediyoruz

osman hulusi ateş

Tarihte Bugün: 14 Haziran 1990

Vakfımızın kurucusu âlim mutasavvıf ve divân şâiri Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri‘ni ahirete irtihalinin sene-i devresinde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Bütün insanlara hizmet etmeyi kendine ana düstûr edinen¸ özellikle ülkesini¸ Darende‘yi ve halkını çok seven¸ hizmetleriyle “Gönüller Sultanı” olan¸ gönüllere taht kuran Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi‘nin adına kurulu bulunan Vakfımızın kültür ve tarih hizmetini gerçekleştirmesi bizim için tarihe¸ yüce milletimize ve ulvî değerlerimize gösterilen bir vefâ borcudur.

vehbi-dincerler-hulusi-efendi
somuncu baba türbesi hulusi efendi

İnsanlığa Adanmış Bir Ömür

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi 1914-1990 yılları arasında Malatya’nın Darende ilçesinde yaşamış bir gönül sultanıdır. Soy bakımından 12. batından Somuncu Baba‘ya oradan da Hz. Muhammed (sav) Efendimize ulaşan nesebiyle 36. kuşaktan Peygamberimizin soyundandır. Babası Es-Seyyid Şeyhzâde Hatip Hasan Efendi, annesi Seyyid İbrahim Taceddin-i Veli soyundan Fâtıma hanımdır. Her iki yönden de Peygamber Efendimizin soyundandır. 1945-1987 yılları arasında 42 sene bilfiil Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii‘nde görev yapmıştır.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi aynı zamanda mutasavvıf ve şairdir. Divan şiirinin 20.yüzyıldaki örnek temsilcisi olarak; Gazel, İlahi, Kaside, Rubaiyyat ve Müstezat türünden meydana gelen, Divân-ı Hulûsi-î Darendevî adlı eseri ile yakınlarından başlamak üzere ahbaplarına yazdığı, nazım ve nesir şeklinde mektupların toplandığı Mektûbat-ı Hulûsi-î Darendevî ve Hutbeler adlı eserleri vardır. Bu eserler kendisinin kuruculuğunu yaptığı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından neşredilmiştir.

hulusi efendi temel atma
hulusi efendi kutuphane
hulusi efendi sağlık bakanı yardım

 Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı

Her zaman halkın yanında Hakk’la beraber olma yüceliğini şahsında ve eserlerinde görmek mümkündür. Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfetmiş, gerçek manâda tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu örnek ahlâkıyla sergilemiştir. “Allah güzeldir, güzel olanı yapar” prensibi ile güzel olan her şeyi insanların hizmetine sunmuştur. Yapılan hizmetleri Allah için yapan ve topluma örnek olan yüce şahsiyetlerden biridir.

Geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heyecanı ömrünün son günlerine kadar devam etmiştir. Tarihin derinliklerinde yaşayan, değişik yol ve metodlarla tüm insanlığa hizmet eden büyük mutasavvıflar, Mevlana, Somuncu Baba, Yunus Emre, Alaaddin Attar, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin, Abdurrahman-ı Erzîncâni, Fethullah-i Musûli, Taceddin-i Veli gibi Osman Hulûsi Efendi de kendi asrı olan 20.asırda insanlığa hizmet etmenin neşvesini ve neşesini insanlık alemine göstermiş, bir insan ömrünün nasıl dolu dolu yaşanacağını, güzel ve örnek ahlâkı ile ortaya koymuştur.

14 Haziran 1990 yılında vefat eden Osman Hulusi Efendi‘nin kabri şerifleri Darende Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi hazire bölümünde yer almaktadır.

hulusi efendi canaze namazı
hulusi efendi türbesi darende
osman hulusi efendi ölümü