Neden Somuncu Baba Dergisi

somuncu baba dergisi

Somuncu Baba Dergisi ’nin 200. Sayısı münasebetiyle çeşitli ilim adamları ve yazarlar tarafından tebrik ve tanıtım yazıları yayınlandı. 200. Sayıya özel olarak çıkarılan ek sayıda “Neden Somuncu Baba Dergisi” başlıklı yazıda Bozok Üniversitesi Rektör Yrd. Prof.Dr. Kadir Özköse ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız’ın görüşleri yer alıyor.

Prof.Dr. Kadir Özköse – Bozok Üniversitesi Rektör Yrd.

Somuncu Baba Dergisi’nde bu ay itibariyle 140 makalem yayınlamış bulunmaktadır. Sûfî Perspektif adıyla gerçekleşen köşe yazılarımda Somuncu Baba Dergisi okuyucularıyla buluşmak her sayıda beni hem heyecanlandırıyor hem de şevklendiriyor.

Somuncu Baba Dergisi’nde yazı yazmaya başlamamda da uzun soluklu bir şekilde devam ettirmemde de etkili olan temel unsur derginin yayın çizgisidir. Her şeyden önce “Amellerin en güzeli az da olsa devamlı olanıdır.” düsturuyla derginin yayın hayatına kesinti vermeden ve de gelişerek, güçlenerek, yenilerek ve farklı yayın organlarının da eşlik ederek çıkması derginin en önemli özelliğidir. Baskı kalitesi, yayın ciddiyeti, ele aldığı konuların önceliği bakımından Somuncu Baba Dergisi diğer dergilerden farklılığını ortaya koymaktadır.

kadir-ozkose

Akademik ve İlmî Bir Dergi: Somuncu Baba Dergisi

Dergide yayınlanan makalelerin kısa ve özlü olması, akademik ve ilmî üslubu yansıtması, İslâmî değerleri temel kaynaklardan referansla ortaya koyması yayın kalitesini ortaya koymaktadır. İslâmî hayatın canlanmasında örneklik gösterdiği kadar tarihimizin ve kültürel hayatımızın tanınmasında da öncülük edilmektedir.

Edebiyat zevkini, tarih sohbetlerini, Hak dostlarının evrensel değerlerini, manevî- yat önderlerini, dostluk halkalarını, ümmet bilincini ve insanlık derdini ön plana çıkaran yayın çizgisiyle Somuncu Baba halkın ve Hakk’ın sesi olmaya çalışmış bir mektep niteliğindedir.

Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Dîvân edebiyatının edebî zevkini bizlere tattıran Darendeli Osman Hulûsi Efendi’nin rahmet ve merhamet meşalesi Somuncu Baba Dergisi adıyla hakikat arayışının öncüsü olmuştur.

1980’li yıllarda ülkemizde gerçekleşen İslâmî dergilerle başlatılan yayın faaliyetleri arasında yerini alan Somuncu Baba Dergisi, mensup olduğu ocağa layık bir şekilde her dönemde Hakk’ın ve halkımızın yanında yer almış, yayın çizgisiyle milletimizin ve temel değerlerimizin güçlenmesine katkı sağlamış, ülkemizin maruz kaldığı sancılı dönemlerde de milletimizin ve devletimizin yanında saf tutmasıyla haklı mücadelenin bir safhasını teşekkül ettirmiştir.

Derginin ana çizgisini kaybetmeden devamını sağlayan, tasavvufî neşeyi yansıtma hassasiyetini güden, edebî zevki tattıran, derginin temel ilkelerden sapmamasında katkı sağlayan, kalite ve donanımı elden bırakmadan her kesime ulaşmasını sağlayan emektarlarına teşekkür eder, Rabb’imden istikametten ayrılmayan daha nice uzun yıllar yayın hayatına devam etmesini niyaz ederim.

Prof dr alim yıldız

Prof. Dr. Alim YILDIZ – Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

2005 yılında Sivas’ta Somuncu Baba’nın bir toplantısına davet edilmiştim. Bu toplantıda Darende’den gelen dergi yönetimi ile Sivas’ta yazan-çizen, dergicilikle uğraşan insanlar bir araya gelmişlerdi. Yapılan o toplantıda dergiyle ilgili görüşler serdedilmiş ve derginin bundan sonra nasıl bir yayın politikası oluşturulacağı konuşulmuştu.

Oradan çıkan görüşlerden biri derginin aylık olması ve bir de çocuk ekinin çıkarılması idi. Bu görüş kabul görmüş ve Sivas’tan bu toplantıya katılanlar da dergiye her ay yazı vereceklerini beyan etmişlerdi. Bundan sonra dergi aylık olarak yayımlanmaya başlamış ve yazı taahhüdünde bulunanlar da düzenli olarak yazı göndermeye başlamışlardı. O günden bugüne Somuncu Baba Dergisi ilim-kültür ve sanatta çizgisi olan ve alanında büyük bir boşluğu dolduran, dinî ve millî çizgisi ile gerek yazıları ve gerekse kaliteden taviz vermeyen baskı ve tasarımıyla yayımını devam ettirmektedir. Ve bu kalitesiyle yayımına devam edeceğine de inancım tamdır. Emeği olan herkesi kutluyorum.

Somuncu Baba Dergisi ve eklerini web üzerinden okuyabilir ve indirebilirsiniz.

somuncu baba dergisi
200.Sayı
somuncu baba dergisi
Özel Sayı
somuncu baba dergisi
Aile Eki
somuncu baba dergisi
Çocuk Eki