Zekat emanettir!

02-zekat-hulusi-efendi-vakfi-fitre-fitir-sadakasi-zekat-nedir

Zekat nedir?

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerîmde, vakit var iken infakta bulunmak gerektiğini şu şekilde açıklamaktadır:

“Sizden birinize ölüm gelip de: ‘Rabbim, beni yakın bir süreye (ecele) kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam’ demezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin.” (Munafikun Suresi,10-11)

Zekât kelimesi sözlükte; artma, çoğalma, temizlik, bereket ve övme anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak ise zekât: Belli mal türlerinin belirli bir bölümünü, Allahu Teâlâ’nın belirlediği bir kısım Müslümanlara, mülk olarak vermektir. Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslâm’ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında, Medine’de farz kılınmıştır.

Peygamber Efendimiz (sav) zekât vermenin önemini şu sözleriyle ifade etmiştir:

“Zekât kişinin Müslümanlığının bir delilidir.” (İbn Mace, Tahâret,5) 

Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”(Haşr Suresi, 9) buyuran Yüce Rabbimiz, insanın benliğinde yer alan cimrilik hastalığının, giderilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Kişi, zekât ve sadaka vermekle cimrilik hastalığından kurtulmakla kalmaz, aynı zamanda da kendisini cömertliğe alıştırır. Böylece o, Yüce Allah’ın övgüsünü kazanır. Bu yönüyle zekât; kişiyi maddenin ve menfaatin esiri olmaktan kurtarmaktadır.

03-zekat-ile-ilgili-hadis-zekat-kisinin-muslumanliginin-delilidir

Zekat malı temizler

Zekâtın malı temizleyen bir vasıta olduğunu vurgulayan Hz Peygamber (sav):

“Mallarınızı zekât vererek korumaya alınız” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 542)

buyurmak suretiyle zekâtın manevi bir zırh olduğunu hatırlatmıştır. Şeytan, insana Allah yolunda harcamakla fakir olacağı şeklinde vesvese vermekte, Yüce Allah ise zekâtlarını gereğince ve sadece O’nun rızası için verenlerin mallarını, katbekat artıracağını müjdelemektedir. Peygamber Efendimiz (sav) ise:

“Sadaka ve zekât vermek, maldan hiçbir şey eksiltmez” (Müslim,Birr,69)

buyurarak müminlere, zekât ve sadaka vermekle, mallarının azalmasından korkmamaları gerektiğini açıklamıştır.

04-sadaka-zekat-hadis-sadaka-vermek-maldan-hicbirsey-eksiltmez

Zekâtı verilmeyen mal telef olur!

Zekat konusunda Vakfımızın Kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri şöyle buyurmaktadır:

“Muhterem Müslümanlar!

Zekât, karşılığı kat kat alınmak üzere Allah’a verilmiş ödünçlerdir. Zekât, cem’iyyette yardıma muhtâc olanların haklarıdır. Zekâtını vermeyenler, aç veya çıplak kalarak sıkıntı çeken fakirlerden dolayı âhirette sorguya çekileceklerdir. Mallarının zekâtını verenler ise, cennette Peygamberimize komşu olacaklardır.

Zekât vermek îmân ve İslâm’ın şiârındandır. Zekât, malın temizlenip bereketlenmesine, mal sâhibinin de ruhen temizlenmesine ve kalben yükselmesine sebeptir. Mallar zekâtla muhafaza edilir. Zekâtı verilmeyen mal telef olur.”

05-osman-hulusi-efendi-zekati-verilmeyen-mal-telef-olur

Fıtır sadakası “fitre” nedir?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105)

Fitrenin vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21)

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. (Ebû Dâvûd, Zekât, 20)

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

09-hulusi-efendi-vakfi-darende-malatya

Gönüller arasında “hayır köprüsü”

Vakfımız yıllardır; ibadet şuuruyla zenginin emanetini fakire ulaştırmak için bir köprü vazifesi yapmaktadır. Siz değerli gönüllülerimizin bağışlarıyla yaptığımız faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Nakdî Yardımlar

 Vakfımıza emanet edilen zekât, sadaka ve fitreler; yurdun dört bir köşesindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmaktadır. Yıllarca gıda paketi ve alışveriş kartı yardımlarında bulunan Vakfımız, son dönemde; Temsilciliklerimiz vasıtasıyla belirlenen İhtiyaç sahibi kardeşlerimizi rencide etmemek adına, yıl içerisinde toplanan yardımları belirli dönemlerde onların hesaplarına yatırmaktadır.

Böylece kardeşlerimizi rencide etmeden ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda evlerinin iaşelerini tedarik etmeleri sağlanmaktadır.

06-hulusi-efendi-vakfi-online-bagis-nakdi-yardim

Öğrencilere aynî ve malî destekler

Gönüllülerimizin yaptığı zekât ve sadaka yardımlarıyla, Vakfımızın öğrenci yurtları, yıllardır ücretsiz olarak, binlerce öğrenciye barınma, yemek ve burs imkânı sağlamaktadır.

Ayrıca öğrenci evlerinde kalan Üniversitede eğitim gören kardeşlerimize nakdî burslar verilmekte, yemek ihtiyaçları da Vakfımız tarafından karşılanmaktadır. Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanımıza ve milletimize hizmet edecek gençler yetiştirilmektedir.

Hafızlık kurslarında, Kur’an eğitimi alan yavrularımızın da her türlü ihtiyaçları yine siz değerli kardeşlerimizin vakfımıza verdiği emanetlerle karşılanmaktadır. Onların okuduğu Kur’anlar sizlerin aile fertlerine ve geçmişlerimizin ruhlarına hediye olarak gönderilmektedir.

07-hulusi-efendi-vakfi-burs-zekat-yardim

İftar sofraları ve sıcak yemek yardımları

Ramazan ayına has olarak kurulan Hulusi Efendi iftar sofralarında, sizlerin bağış ve sadakalarıyla binlerce oruçlu muhabbetle bir araya gelmekte, iftar saatinden önce evlerine teslim edilen sıcak yemek yardımları ise fakirlerin, engellilerin ve yaşlılarımızın gönlünü kazanmaktadır.

Böylece; sevgi,  muhabbet ve samimiyet çerçevesinde güven esasına dayalı olarak bizlere emanet etmiş olduğunuz bağışlarınız gerçek sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bir kez cân-ı gönülden “Allah razı olsun” diyen ihtiyaç sahibinin duâsı, tüm hayır sahiplerinin amel-i sâlih defterine işlenmektedir.

Vakıf faaliyetlerimize destek veren siz değerli gönüllülerimize teşekkür ediyoruz.  Dârül-emân olan Darende’den, gönül dolusu muhabbetlerimizi sunarken, son sözümüz Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız Hamid Hamidettin Ateş Efendi’nin şu mesaj yüklü kelâmları olsun:

“Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin bizlere armağanı olarak emanet ettiği bu hizmet kurumu her işte örnek, her hayır faaliyette önder olmuştur. Onun içindir ki bütün dostlarımız, vakfımıza gönül verenler, gücü, gönlü, hali ve muamelesiyle bu yüce yola layık olacak şekilde hayatını sürdürmeli,  azim ve gayretle büyükleri örnek alarak Allah için çalışmalıdır.

Hayır işlerinde, hizmetlerde, kimsesize, garibe, ihtiyaç sahibine yardımcı olmanın, insanî ve dinî bir vazife olduğunu akıldan çıkarmamalıdır.

Vatanımız ve milletimiz için dua etmek, ihtiyaçlı kardeşlerimize imkânlar nispetinde yardımcı olmak bizim için bir manevi vazifedir. Bu manevi vazifeye gönüllü olarak destek olan kardeşlerimize teşekkür ederim. Cenab-ı Allah yaptığınız ve yapacağınız hayırlarınızı kabul eylesin, yâr ve yardımcınız olsun.”

286 Paylaşımlar