Kütüphaneler

hulusi efendi vakfi kutuphane hizmetleri

Vakıf kurucumuz Osman Hulusi Efendi, ilme ve kitaba çok önem vermiştir. Arapça, Farsça ve Edebiyat bilgisini ilerletmiş; bunları da şiirlerinde usta bir üslup ile kullanma seviyesine gelmiştir. İlim öğrenmeye ve kitaba olan merakı sebebiyle evindeki eşyasını satıp kitap aldığı dönemler olmuştur.

Osman Hulûsi Efen­di’nin kütüphanesi ve kitaplara olan sevgi­siyle ilgili olarak 3 Kasım 1972 tarihli Hürriyet gazetesinde çıkan haber-fotoğ­rafta “20. Asrın Filozofu” ola­rak takdim edilirken, “İmam-Hatip Hulûsi Ateş’in 6048 kitabı var” manşeti atılmıştır. Habe­rin içinde de evini kü­tüpha­ne hâline getirmiş ol­­duğu belirtilmektedir. Ay­­rıca Osman Hulûsi Efen­­­­diye atfen, onun dü­şün­­ce­lerini okuyucularına şu satırlarla duyurmuştur: “Oku­­ma­nın hududu yok­tur. İnsan oku­dukça öğre­ni­yor, öğ­ren­dikçe de cemiyete fay­dalı oluyor. Çok sevdi­ğim okuma yüzün­den, ka­zan­dığım bütün parayı kita­ba yatır­dım. Bütün günümü bunları okumakla geçiri­yo­rum.

Büyük fedâkarlıklarla temin ettiği kitaplarla öncelikle şahsî kütüphanesini kurmuş sonrasında, gençlerin istifâde edebilmesi maksadıyla Darende’ye kütüphane kazandırılması için öncü olmuştur. Vakfımız da bu hayır hizmetlerinin devam ettirmiş, bir çok okula kütüphane kurulmasını sağladığı gibi, Nasihat Yayınları ve Somuncu Baba Dergisi yayınları ile ilim dünyamıza katkıda bulunmaya devam etmektedir. Aşağıda Osman Hulûsi Efendi’nin ve Vakfımızın kütüphane hizmetlerinden bazılarını inceleyebilirsiniz:

osman hulusi efendi sahsi kutuphanesinde
osman hulusi efendi hurriyet gazetesi
seyhzadeoglu ozel kutuphanesi hulusi efendi

Şeyhzadeoğlu Özel Kütüphanesi

Osman Hulûsi Efendi Hazretleri; yeri ve za­manı gelince evindeki hay­va­nı­nı bile satarak elde ettiği kitaplardan “Hacı Hulûsi Ateş, Şeyhzâdeoğlu Özel Kütüphanesi” ni kurmuştur. Bu kütüphanede el yazması, taş baskısı, çeşitli dil ve ko­nularda bir çok eserler mev­cuttur. Şahsî evinin içerisinde yer alan Kütüphane uzun yıllar doğunun kültür hazi­nesi olarak kabul edilmiştir.

Yazma eser­le­ri antika değerinde olup bir başka nüshası bulunmayan ya da az bulunan eserler de mevcuttur. Muhyiddin-i Arabî gibi birçok şahsiyetin kendi el yazması olan eserleri, araştır­macı ve akademis­yen­lerin dikkatini çekmektedir. Bu değerli kitapları temin ederken Osman Hulûsi Efendi büyük fedâkârlıklarda bulunmuştur.

Vaktiyle ilim ada­mı ve üniversitede öğre­tim ele­manı olan çok sayıda aka­demisyenler gele­rek, bazı eser­lerin sayfa fotoğ­raflarını çekerek istifade etmişlerdir.

sadrazam mehmet pasa ilce halk kutuphanesi

Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi

Osman Hulûsi Efendi şahsî kütüphanesinin yanı sıra Darende’ye İlçe Halk Kütüphanesinin yapımında da öncü olmuştur. Konu hakkında Darende Eski Belediye Başkanlarından Abdullah Karakurt kütüphanin yapımını şu şekilde anlatmaktadır:

“Osman Hulûsi Efendi çeşitli zamanlarda Darende’nin meselelerini Anka­ra’da yetkililerle görüşmek üzere teşkil edilen heyetlerde yer alırdı. İşte bu ziyaretlerin birisinde, zamanın Kültür Bakanı Mükerrem Taşcıoğlu’na Darende’ye Kütüphane yapılması talebi iletildi. Bakan, Osman Hulûsi Efendi’yi daha önceden tanımakta, kitaba ve kültüre verdiği değeri bilmekteydi.

Arsayı temin eder etmez emriniz başım üstüne hocam” dedi. Heyetin Darende’ye dönüşünden sonra, Osman Hulûsi Efendi, Başkanı bulunduğu Darende İmam-Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına satın aldığı arsanın tapusunu kütüphane yapılmak üzere Kültür Bakanlığı’na devretti. Benim de içinde bulunduğum bir heyetle 3 katlı bir kütüphane yapılma arzumuzu ilgili müsteşara ilettiğimizde müsteşar bize:

“Sizin arzu ettiğiniz proje il merkezlerinde tatbik ettiğimiz bir projedir. Teklif edilse bile 10.000 nüfuslu bir ilçeye yapılması imkânsızdır. Devlet planlamadan yatırım teklifi çıkmaz” deyince, biz de ona “Siz teklif edin, ümitliyiz” dedik.

O da bize “Ama bu proje çıkmaz” diye tekrarladı. Daha sonra Devlet planlamadan yatırımı onaylanan 4 kütüphaneden birisi Darende İlçe Halk Kütüphanesi’ydi, diğerleri değişik 3 il merkezi için düşünülmüştü.

Ben inanıyorum ki kütüphanemizin tahsisi ve yapımı Osman Hulûsi Efendi’nin gayret ve himmetiyle olmuştur.

seyh hamidi veli kutuphanesi

Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin vefâtından sonra Medrese, Cami ve Türbe olarak kullanılan Somuncu Baba Külliyesi içerisinde hem gelen misafirlerin istifâde etmesi, hem de öğrenim görenlerin faydalanması için kütüphane bölümü hep var olmuştur.

1990 yılından itibaren restorasyon çalışmaları yapılan külliyenin alt bölümüne “Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi” inşa edilmiştir. 1995 yılında ziyarete açılan kütüphane o dönemde özellikle İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin istifâdesine sunulmuştur.

Kurumsal
Copyright @ Hulusi Efendi Vakfı 2023