Divan Okumaları

hulusi efendi vakfi divani hulusi darendeviden divan okumalari

Divan Okumaları

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin 20.yy’da meydana getirdiği Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî isimli eseri birçok araştırmacının yöneldiği önemli bir divandır. Gazel, Kaside, İlahi, Muhammes, Naat, Münacâat ve Rubâi tarzında şiirleri barındıran eserin her birinin taşıdığı derunî anlamları kavramak, gençliğin bu hayatî mesajlar ihtiva eden şiirleri anlaması, künhüne vararak yaşaması gayesiyle vakfımız tarafından “Divan Okuma Programları” düzenlenmektedir.

Şiirler, hatıralar ve şerhlerle zenginleşen bu programlar; farklı şehirlerde divan edebiyatı meraklıları ile buluşmakta, geçmişten günümüze bir köprü vazifesi görmektedir.

hulusi efendi vakfi divan okumalari
hulusi efendi vakfi divan okumalari
hulusi efendi vakfi divan okumalari
hulusi efendi vakfi divan okumalari
hulusi efendi vakfi divan okumalari

Divan-ı Hulûsi-i Darendevi

Kurumsal
Copyright @ Hulusi Efendi Vakfı 2023