Vakıf Başkanımız

Vakıf Başkanımız

Hamid Hamidettin Ateş

Hayır Hizmetlerinin Öncüsü; Hamid Hamidettin ATEŞ

Vakıf Başkanımız Hamid Hamidettin ATEŞ 1960 yılında Darende‘nin Zaviye Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, annesi Hacı Naciye Hanım’dır. İlk, orta ve lise öğre­ni­mi­ni Daren­de’de tamamlamıştır. Çocukluk yıllarından itibaren Osman Hulûsi Efendi’nin özel ihtimam ve gayretleri ile yetişmiş, babasının yüksek ahlâk ve seciyesini, hizmet anlayışını yaşayarak öğrenmiştir.

1979 yılında Elbistan Müftüsü merhum Ahmet Bilici Hoca Efendi’den Arapça tahsili görmüştür.  Askerlik vazifesinden sonra, İstanbul Bayezid Camii imam-hatibi hâfız-ı kurra merhum İsmail Biçer Hoca Efendi’den aşere-i takrîb üzere Kur’an-ı Kerim ta’lim ve terbiye derslerine devam etmiş; aynı zamanda İstanbul emekli müftüsü Abdurrahman Şeref Güzelya­zı­cı’nın talebelerinden Yusuf Deniz Hoca Efendi’den Arapça dersleri almıştır.

1986 yılında Sivas il merkezinde Selim Ağa Camii imam-hatibi olarak göreve başlamıştır. 1987 yılında Darende Çarşı Zaimoğlu Camii’ne tayin olmuş ve burada bir yıl kadar görev yaptıktan sonra, babası Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin emekli olması üzerine Darende Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii imam-hatipliğine atanmıştır. Emekli olduğu 2014 yılına kadar Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmıştır.

Vakıf Mütevelli Heyet Başkanlığı

Osman Hulûsi E­fen­­di’­nin 14 Haziran 1990 tarihinde vefâtın­­dan sonra Es-Seyyid Os­man Hulûsi Efendi Vakfı Genel Başkanı olarak yürütülecek hizmetler Hamid Hamidettin ATEŞ ’in uh­de­­sine tevdî edilmiştir.

Aynı zamanda ilçedeki birçok hizmet amaçlı derneğe (Darende İmam-Hatip Lisesi Derneği, Darende İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Endüstri Meslek Lisesi, Sağlık Mes­­lek Lisesi, Aşağı Ulupınar Merkez Camii Yaptırma Dernekleri vb) başkanlık etmiştir.

Hulûsi Efendi Vakfı başkanlığında yaptığı hizmetlerden dolayı; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İç işleri bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler, Kaymakamlık ve Belediye düzeyinde çeşitli taltif ve takdirnameler ile ödüllendirilmiştir.

Hamid Hamidettin ATEŞ; yüce devletimizin bekâsı, şanlı bayrağımızın ilelebet semâlarda dalgalanması için her türlü milli-manevi değerlere bağlı olarak, Vakıf hizmetlerinin yürütülmesine devam etmektedir.

Hizmetlerinden bazıları

Vakıf Genel Başkanı olarak yapımına vesile olduğu bazı hizmetler şunlardır:

 • Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Adına Sempozyumlar, Paneller ve Kültür Etkinlikleri düzenlenmesi.(1991-2019)
 • Arşiv Belgeleri Işığında Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hz’nin hayatını anlatan eserlerin hazırlanması(1992-2013)
 • Darende İlahiyat Fakültesinin fizikî alt yapısının oluşturularak açılması (1993).
 • Darende Anadolu İmam-Hatip Lisesi ilave inşaatı (1994).
 • Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi’nin restorasyon çalışma­ları (1990-2001)
 • Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi Yeni Cami Bölümü İnşaatı(2009-2013)
 • Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Müzesinin açılması(2005)
 • Darende Ulu Camiinin (1500 kişi kapasiteli) restorasyonu ve hizmete açılması (1994).
 • Tabiinden Abdurrahman Gazi Medişeyh Camii ve Türbe inşaatı (1997).
 • 500 kişilik Hulûsi Efendi Erkek Öğrenci Yurdu İnşaatı ve Açılması (1997).
 • 150 kişilik Ayşe Sıdıka Hanım Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı ve Açılması (1998)
 • Ahmet Şemsettin Ateş Erkek Öğrenci Yurdunun Açılması(2008).
 • Dîvân-ı Hulûsi-i Darendevî’nin yeni baskılarının yaptırılması (1996-2006-2014).
 • Mektûbat-ı Hulûsi-i Darendevînin ilk baskısının yaptırılması (1996).
 • Şeyh Hamid-i Veli Camii Minberinden Hutbeler adlı Hulûsi Efendi’nin eserinin yayınlanması (1999).
 • Somuncu Baba Kütüphane Araştırma ve Kültür Merkezi’nin kurulması ve Darende ile ilgili çeşitli araştırmaların ve yayınların yaptırılması (2000).
 • 200 Yataklı Hulûsi Efendi Hastanesinin inşaatına başlanması ve hizmete açılması (2000-2006).
 • Kudret Havuzunun modern bir tesise kavuşturularak hizmete açılması (2001-2013).
 • Aşağı Ulupınar Merkez Camii inşaatının başlatılması.
 • Gedikağzı-Yavuzlar Hulûsi Efendi Camii inşası.
 • Balaban Abdurrahman Erzincanî yatılı kuran kursunun eğitime başlaması
 • Ülke genelinde binlerce yükseköğretim öğrencisine burs yardımlarının yapılması
 • Hulûsi Efendi ağaçlandırma sahaları oluşturularak çeşitli türlerde fidan dikilmesi ve hatıra ormanları oluşturulması.
 • Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtının yaptırılması (2005).
 • İstanbul Miniatürk’te Somuncu Baba Külliyesi maketine yer verilmesi(2011)
 • Aylık İlim Kültür Edebiyat ve tarih dergisi Somuncu Baba Dergisinin yayın hayatına başlaması(1994)
 • Nasihat Yayınları aracılığı ile yeni yayınların okuyuculara ulaştırılması
 • Hulusi Efendi Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nun Açılması ve Yüzlerce Hâfızın yetiştirilmesi
 • Hacı Fatma Tunç Kız Hafızlık Kur’an Kursu’nun Açılması(2016)
 • Yukarıulupınar İbrahim Yüksek Mescidi inşası ve hizmete açılması (2017)
 • Yurt içi ve yurt dışında binlerce aileye gıda paketi, alışveriş kartı, sıcak yemek ve kurban yardımlarında bulunulması
 • Dîvân-ı Hulûsi-i Dârendevî adlı eserin nesre çevirisinin yapılarak yeniden neşredilmesi
 • Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin dîvânının rika hattıyla osmanlıca olarak yeniden yazılması ve neşredilmesi
 • Somuncu Baba Külliyesi avlusunda binlerce kişilik Hulusi Efendi İftar Sofralarının kurulması
 • Somuncu Baba Hazretlerinin adını yaşatmak adına her ilde Somuncu Baba Ekmeği Dağıtımının yapılması
 • Ülkemizin tanınmış hattat ve müzehhibeleri ile Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’den hüsn-i hat çalışmaları yapılarak hat sergilerinin açılması
 • Darende’de ve ülkemiz genelinde temsilciliklerin bulunduğu merkezlerde sebil çeşmeleri inşa edilmesi
 • Şeyh Hâmid-i Velî Somuncu Baba, Osman Hulûsi Efendi ve Darende’nin tanıtımı amacıyla; web sayfası, mobil uygulama, turizm haritası ve dijital tur sistemlerinin hayata geçirilmesi
 • Darende başta olmak üzere ülkemizin farklı şehirlerinde, gönüllülerimizin bir araya geldiği ve Vakıf hizmetlerinin organize edildiği sosyal tesislerin inşa edilmesi
 • Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin Hacılar Şeyhli Mahallesinde bulunan doğduğu evin restore edilip müze olarak  açılması
 • Darende’nin Yazıköy Mahallesinde Hulûsi Efendi Câmii’nin inşa edilmesi ve ibadete açılması
 • Ahmet Özhan, Mehmet Emin Ay, Halil Necipoğlu, Ender Doğan ve Dursun Ali Erzincanlı gibi tasavvuf musikisi sanatçılarının Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’den ilahiler ve şiirler seslendirdiği albümlerin neşredilmesi
 • Somuncu Baba Dergisi, Nasihat Takvimi, Divan Radyo ve Divanı Hulusi isimli mobil uygulamaların hazırlanarak ücretsiz hizmete sunulması
 • HevTV İnternet Televizyonu ve Divan Radyo’nun yayın hayatına başlaması
 • Darende’nin Hacılar Şeyhli Mahallesinde yer alan Şeyhli Câmii ve Seyyidler Türbesi’nin restore edilerek ibadete açılması

Bütün insanlığa hizmeti, Allah’a hizmet kabul eden bir anlayışı benimseyen Hamid Hamidettin ATEŞ, hayrî hizmetlerine Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı olarak devam etmekte ve Vakıf medeniyetinin yaşatılması için özveriyle gayret göstermektedir.

H.Hamidettin Ateş

H.Hamidettin Ateş

// Somuncu Baba Külliyesi

Recep Tayyip Erdoğan'ın Ziyareti

Recep Tayyip Erdoğan'ın Ziyareti

// Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı

H.Hamidettin Ateş

H.Hamidettin Ateş

// Vakıf Hizmetleri

Uluslararası Sempozyum

Uluslararası Sempozyum

// İlim Adamlarına Plaket Takdimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

// Vakıf İnsanı Plaket Takdimi

Onur Üyeliği Belgesi

Onur Üyeliği Belgesi

// Malatya İnönü Üniversitesi

Takdir Belgesi

Takdir Belgesi

// İçişleri Bakanlığı

Takdir Belgesi

Takdir Belgesi

// Diyanet İşleri Başkanlığı

Teşekkür Belgesi

Teşekkür Belgesi

// Türkiye Diyanet Vakfı