Vakfımız Hakkında

Vakfımız Hakkında

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı, 18 Şubat 1986 tarihinde, Darende Noterliğince düzenlenen 449 yevmiye nolu senetle kurulmuş, Darende Asliye Hukuk Hâkimliğince Vakıf Senedi’nin tesciline karar verilmiştir.

Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfedip, gerçek manada tasavvufun insanlığa hizmet etmek olduğunu, örnek ahlakıyla sergilemiş olan Osman Hulusi Efendi,  başkanlığını yaptığı çok sayıda derneğin faaliyetlerini bu vakıf çatısı altında toplamıştır. Osman Hulûsi Efendi’nin:

“Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma
Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol

Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya
Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol”

Nasihatini kendisine düstur edinen Hulûsi Efendi Vakfı‘nın genel merkezi, Somuncu Baba diyârı, Malatya’nın Darende ilçesindedir. Ülkemiz genelinde yer alan temsilcilikleri ile milletimize ve memleketimize yaptığı hizmetler nedeniyle 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti hakkı elde etmiş “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü kazanmıştır.

Vakıf kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ’nin 1990 yılında vefâtından sonra Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığını, Osman Hulûsi Efendi’nin mahdumu ve halefi Hamid Hamidettin Ateş yürütmektedir.

Şeyh Hâmid-i Velî Somuncu Baba Hazretlerinin 14.yüzyılda yaşatmış olduğu hizmet anlayışını ve ecdâdımızdan bizlere kalan vakıf kültürünü günümüzde devam ettiren Hulûsi Efendi Vakfı; İmar ve İhyâ Faaliyetleri, Eğitim Faaliyetleri, Kültürel Faaliyetler, Sosyal Faaliyetler, Vakıf Geleneği Faaliyetleri, Tanıtım Faaliyetleri, Temsilcilik Faaliyetleri, Çevre Faaliyetleri ve Sağlık Faaliyetleri alanlarında hizmet vermektedir.

Yıllık Vakıf Geleneği
100 +
Yıllık Hizmet Kültürü
0 +
Yıllık Kurumsal Yapı
0 +
Vakıf Tanıtım Filmi

Tıkla İzle

Vakıf Hizmetlerimiz

İmar ve İhya Faaliyetleri

İmar ve İhya Faaliyetleri

Cami, Türbe ve Külliye Hizmetleri

Sosyal Faaliyetler

Sosyal Faaliyetler

Aynî ve Nakdî Yardımlar

Temsilcilik Faaliyetleri

Temsilcilik Faaliyetleri

Temsilcilikler ve Sosyal Tesisler

Eğitim Faaliyetleri

Eğitim Faaliyetleri

Burs, Yurt ve Okul Hizmetleri

Vakıf Geleneği Faaliyetleri

Vakıf Geleneği Faaliyetleri

Vakıf Kültürü Hizmetleri

Çevre Faaliyetleri

Çevre Faaliyetleri

Ağaçlandırma ve Park Hizmetleri

Kültürel Faaliyetler

Kültürel Faaliyetler

Kütüphane, Müze, Panel ve Sempozyum

Tanıtım Faaliyetleri

Tanıtım Faaliyetleri

Tv, Radyo ve Tanıtım Hizmetleri

Sağlık Faaliyetleri

Sağlık Faaliyetleri

Hastane ve Sağlık Hizmetleri