Taceddin-i Veli Kur’an Kursu Açıldı!

taceddini veli kuran kursu açıldı

Hulûsi Efendi Vakfı olarak Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an Kursu ve Hafızlık hizmetlerine desteklerimizi sürdürüyoruz. Vakıf kurucumuz Osman Hulûsi Efendi‘nin gayretleri ve Vakıf Başkanımız Hamid Hamidettin Ateş Efendi‘nin fedâkar çalışmaları ile; İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi, Kur’an Kursları, Erkek ve Kız Hafızlık okullarının Darende’de açılmasını sağlayan Vakfımız, şimdi de 4-6 yaş grubu çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenebilecekleri Taceddin-i Veli Kur’an Kursunun açılmasına öncülük etti.

taceddini veli kuran kursu açıldı

4-6 Yaş Grubuna Hizmet Verecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Darende Müftülüğü’ne bağlı olarak eğitim verecek olan Taceddin-i Veli Kur’an Kursu 5 Ekim 2019 günü duâlarla açıldı. Açılışa Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı Osman Şahin, Kurul Üyesi Fatih Okumuş, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Darende İlçe Müftüsü Nurullah Birlik, kurs yöneticileri, öğrenciler ve velîler katıldı.

Binâsı ve tüm ihtiyaçları Hulusi Efendi Vakfı tarafından karşılanarak açılışa hazır hâle getirilen Kur’an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencilerine hizmet verecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş 2 Kur’an Kursu öğreticisi bulunan Kursa, 13.yy’da Darende’de yaşamış meşâyıh-ı kirâmdan, Zâviyenin kurucusu “Taceddin-i Veli” Hazretlerinin adı verildi.

taceddini veli kuran kursu açıldı

Hulûsi Efendi Vakfı’na Teşekkür

Açılış kurdelesini kesen ve kursta incelemelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları inceleme kurulu başkanı Osman Şahin, böylesine güzel bir ortamın hazırlanmasını sağlayan ve dini hayatımıza hizmetlerde bulunan Hulûsi Efendi Vakfı’na teşekkür etti. Öğrencilerle tek tek tanışan ve hal hatır soran Şahin, Hulûsi Efendi Kur’an Kursu Müdürü Aydın Duman ve Taceddin-i Veli Kur’an Kursu öğreticilerinden kurs hakkında bilgiler aldı.

Ardından Hulûsi Efendi Hafızlık Kur’an Kursunda da incelemelerde bulunan Osman Şahin ve beraberindekiler Somuncu Baba Külliyesine geçerek Hafızlık İcazet Merasimi‘ne katıldılar. Taceddin-i Veli Kur’an Kursunun açılmasında ve hizmetlerinin yürütülmesinde katkıları olan Vakıf gönüllülerimize teşekkür ederiz.

taceddini veli turbesi kabri darende zaviye

İbrahim Taceddin-i Veli kimdir?

13.Yüzyılda Darende’de yaşamış gönül sultanları arasından yer alan İbrahim Taceddin-i Veli Hazretleri 650/1252´de Darende´de vefat etmiştir. Kabri şerifleri Zâviye Mahallesinde bulunmaktadır. Vakıf kurucumuz Osman Hulûsi Efendinin anneleri Fâtıma Hanım Taceddin-i Veli Hazretlerinin soyundan gelmektedir.

Gittiği yer ve bölgelerde ilmî ve dinî müesseselerin kurulmasına öncülük eden İbrahim Taceddin Veli´nin Diyarbakır kadılığında bulunduğu, orada bir cami ve kütüphane yaptırdığı tarihi kayıtlarda ifade edilmektedir.

Kabrinin yanı başında oğlu Şeyh Ali´nin de kabri bulunmaktadır. Kendisinin kurduğu Zaviye Mescidi vakfettiği hanelerle işlevsellik kazanmış, ilim ve maneviyat merkezi olmuştur. Oğlu Şeyh Ali´nin Zaviye Mescidine ait vakfiyesi günümüze kadar gelmiştir. Bu mahallenin adı Taceddin-i Veli Hazretlerinin kurduğu zâviyeden dolayı Osmanlı Devleti zamanında Zâviye Mahallesi olarak isimlendirilmiştir.

Taceddin-i Veli Zâviyesi ve Mescidinin bulunduğu alana 90’lı yılların başında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Genel Merkez binâsı inşâ edilmiştir. Temeli yüzyıllar önce atılmış olan hayır müesseseleri böylece günümüzde de hizmetlerine devam etmektedir.

Nesli de İbrahim Taceddin Veli´nin yolunu takip etmiş, aralarından âlim şahsiyetler yetişmiştir. İbrahim Taceddin Veli´nin torunlarından Şeyh Cû (979/1571) meşihat hizmetinde bulunmuş, A´ma Halil Efendi (ö. 1300/1883) Sivas´ta Gök Medrese müderrisliği görevinde bulunmuş, burada kırk sene ders vermiş ve aynı zamanda Sivas müftülüğü görevinde bulunmuştur.

Taceddin-i Veli Hazretlerinin kabrinin bulunduğu alan ahfâdından Osman Hulûsi Efendi’nin evinin bahçesinde yer almaktadır. Zamanla mezarlık hâline getirilen bu bölgede Tâceddîn-i Veli Hazretlerinin oğlu Ali Efendi’nin yanı sıra soyundan gelen evlatlarının, Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin vefât eden evlatlarının ve muhtereme eşleri Hacı Naciye Hanım’ın da kabirleri yer almaktadır.