Camii, Türbe ve Külliye Faaliyetlerimiz

cami yaptirma turbe kulliye

Cami Yaptırma Hizmetleri

Cenâb-ı Allah(cc) cami yaptırma hakkında Tevbe Suresi 18.ayette  şu şekilde buyurmaktadır: “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.”

Peygamber Efendimiz(sav) de sahabe-i kirâm efendilerimizi mescit yapımı konusunda teşvik etmiş şöyle buyurmuşlardır: “ Her kim Allah için bir mescit bina ederse Allah ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder.” (Müslim,sühd,44)

Camiler; toplumun dini, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesinde önemli bir rolü bulunan müesseselerden biridir. Mimari yapı olarak dini eserlerin başında gelen camiler aynı zamanda ibadet ve eğitim gibi önemli hizmetlerin ifa edildiği mekanlardır.

cami yaptirma hizmetleri

İslam dininin ilk mâbedi Kabe-i Muazzama ve Hz. Peygamberin Medine’ye hicreti sırasında yapılan Kuba Mescidi ile başlayan cami inşası, Mescid-i Nebevi’nin ardından Hz. Ömer’in hilafeti döneminden itibaren önemli merkezler olmak üzere İslam dünyasının hemen her tarafına yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip olan vakıflar, camilerin inşası ve yaşatılmasında bugüne kadar öncü olmuştur.

Osman Hulûsi Efendi’nin Cami Yaptırma Hizmetleri

Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi hayatı boyunca hayır hizmetlerinin öncüsü olmuştur. Çeşitli dönemlerde cami yaptırma ve yaşatma derneklerine başkanlık eden Osman Hulusi Efendi yalnızca imam-hatiplik görevinde bulunduğu Somuncu Baba Külliyesi değil bölgedeki birçok eserin gelecek nesillere kazandırılmasına vesile olmuştur.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı olarak tarihî kültürel öğelerimizi yaşatmak, gelecek nesillere medeniyetimizin mimarî şahitlerini bırakmak için restorasyon, imar, ihya ve inşa faaliyetlerine önem vermekteyiz. Restore edilen yerlerin restorasyon sonrasında, temizlik, çevre düzenleme, güvenlik vb. ihtiyaçlarını karşılayan Vakfımız tarihteki külliye kültürünün yaşatılmasına da öncülük etmektedir.

Vakfımız, başta vakıf merkezimizin bulunduğu Darende olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde onlarca caminin yapımında halkın kendi imkânlarına katkı sağlayıp teşvik ederek hayırlı işlere önayak olmaya çalışmaktadır.

darende somuncu baba turbesi
Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii ve Külliyesi

Osmanlı coğrafyasının manevî güneşi Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri’nin medfun bulunduğu bu tarihî mekân, yıllar içerisinde birçok değişim geçirmiş, son dönemde eşsiz bir estetik anlayışla Selçuklu-Osmanlı mimarisini mecz ederek çevresine de ilham veren bir eser olmuştur.

Beş bin iç mekânda beş bin de dış mekânda olmak üzere on bin kişinin ibadet etmesine olanak veren camii, külliye özellikleri ile de beşerî hayatın aktığı, ilim ve irfanın içerisinden taze bir nehir gibi seyrettiği bir abide hüviyeti kazanmıştır.

somuncu baba cami
Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri ile oğlu Halil Taybi Hazretleri’nin kabirlerinin bulunduğu Türbe bölümü, Şeyh Hamid-i Veli ahfadı ile Vakfımız kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin kabirlerinin yer aldığı Hazire Bölümü, namazgâh olarak inşâ edilmiş Ek Cami ve Yeni Cami bölümleri,  Balıklı Havuz, Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, Hamidiye Çarşısı, Somuncu Baba Çilehanesi, Kudret Havuzu, Hasbahçe ve mesire alanları ile Somuncu Baba Külliyesi, estetik mimarisi ve doğal güzellikleri ile her yıl binlerce misafir tarafından ziyaret edilmektedir.

somuncu baba kulliyesi ozel sayfa

Seyyid Abdurrahman Gazi Medişeyh Türbesi ve Külliyesi

Tabiinden olduğu bilinen Seyyid Abdurrahman Gazi nâm-ı diğer Medişeyh Hazretleri’nin türbesi yıkılmaya yüz tutmuş bir halden, insanların ziyaret edip ibadetlerini yapabilecekleri, bahçesinde oturup dinlenebilecekleri bir yer haline getirilmiştir.

mediseyh turbesi
Seyyid Abdurrahman Gazi Medişeyh Camii ve Türbesi

Vakfımız tarafından 1997 yılında inşâ edilen Medişeyh Külliyesi; türbe, cami ve avlu bölümlerinden oluşmaktadır. Kayseri – Malatya D300 karayolu üzerinde Karşıyaka mevkiinde bulunan Külliye, bu yol güzergâhını kullanan misafirler tarafından ziyaret edilmektedir. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı’nca görevli imam-hatibi ile Cami olarak hizmet veren külliyenin avlusunda lavabo ve abdesthaneler ile mesire alanları bulunmaktadır.

Medişeyh Türbesi ve Külliyesi’nin yıl boyu bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

abdurrahman erzincani cami
Seyyid Abdurrahman Erzincani Camii ve Külliyesi

Abdurrahman-ı Erzincanî Camii ve Külliyesi

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin başkanlığında kurulan “Şeyh Abdurrahman Erzincanî Cami Yaptırma Derneği” mahâre­tiy­le yeni ve özel bir proje kapsamında külliye inşaatı yaptırılmıştır. Yüksek Mimar-Mühendis Şerif Ali Akkurt’un hazırlamış olduğu proje, yapı ve teknik itibariyle çok anlamlı ve dikkat çekicidir.  

1960’lı yıllarda inşâ edilen Abdurrahman-ı Erzincanî Külliyesi, modern camii mimarisinin bir örneği olarak üniversitelerde ders olarak okutulmuştur. Caminin yapı şekli Peygamber Efendimiz’in(sav) otağını, minaresi ise sancağını sembolize etmektedir. Camiye ek olarak yapılan Kur’an Kursu Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmiş ve günümüzde yatılı kız kuran kursu olarak hizmet vermektedir.

Yıldırım Beyazıt dönemi meşâyıhlarından, Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri’nin kayınpederi Abdurrahman Erzincâni Hazretleri ile oğlu Şeyh Muhammed ve kızı Necmiye Sultan’ın da türbelerinin bulunduğu Külliye Darende’nin Balaban Mahallesinde yer almaktadır.

Abdurrahman Erzincani Külliyesi’nin yıl boyu bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmaları Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

hasan-gazi-turbesi-darende
Seyyid Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı

Seyyid Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı

Abbasiler döneminde Zengibar Kalesi kuşatmasında şehit olan Seyyid Battal Gazi’nin amcası Seyyid Hasan Gazi’nin kabrinin bulunduğu tepe vakfımızın gayretleri ile ona yakışır bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Hz Hüseyin (r.a.) Efendimizin soyundan gelen Seyyid Hasan Gazi’nin türbesi mimarî yapı açsısından Hz. Hüseyin Efendimiz’in Kerbela’daki kabrini hatırlatmaktadır.

2005 yılında açılışı yapılan Türbede ziyaretçilerin ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla mescit de bulunmaktadır. Türbenin kuzey tarafına inşâ edilen Şehitlik Anıtı’nda ise çeşitli savaşlarda şehit düşmüş Darendeli şehitlerin isimleri yer almaktadır.

Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı’nın yıl boyu bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

ulu-cami
Darende Ulu Camii

Darende Ulu Camii

Cami yaptırma hizmetlerimizden bir tanesi de Darende Ulu Camii‘dir. Dulkadiroğluları Beyliği döneminde yapılan fakat yalnızca minaresi günümüze kadar ulaşan Darende Ulu Camii, Vakfımız tarafından 1995 yılında yeniden inşâ edilmiştir. Bakım ve onarım çalışmaları vakfımız tarafından yapılan cami aynı zamanda İmam-Hatip Lisesi öğrencileri tarafından ‘Tatbikat Camii’ olarak kullanılmaktadır.

yukariulupinar mescidi
Yukarıulupınar H.İbrahim Yüksek Mescidi

Darende Yukarıulupınar H.İbrahim Yüksek Mescidi

Darende’nin Yukarıulupınar mahallesinde Kayseri-Malatya yolunu kullanan yolcuların istifadesi için yol kenarına Vakfımız tarafından inşâ edilen mescid 35 metrekare olup 60 kişi kapasitelidir.

Yapımında Yozgat taşının kullanıldığı mescit, çevre düzenleme ve iç tefrişatı tamamlanarak 2017 yılı Kadir Gecesinde ibadete açılmıştır. Mescit yapımı için arsa bağışında bulunan H.İbrahim Yüksek‘in adına açılan mescidin bakım, onarım ve çevre düzenleme faaliyetleri Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

hulusi efendi vakfi cami

Ülke genelinde Camii hizmetleri

Vakfımız temsilciliklerimiz vasıtasıyla Darende başta olmak üzere ülke genelinde Cami yapımı ve ihyası için projelere ön ayak olmakta, bu güzel hizmette herkesin katkısının sağlanması amacıyla bağış programları düzenlemektedir.

Sizler de Vakfımız online bağış sayfası üzerinden Cami, Türbe ve Külliye hizmetlerimize destek verebilirsiniz. Verdiğiniz bağışlar için şimdiden teşekkür ederiz…

Online Bağış

Vakfımız online bağış sayfası üzerinden Cami, Türbe ve Külliye hizmetlerimize destek verebilirsiniz. Bağışlarınız için teşekkür ederiz.

hulusi efendi vakfi bagis