Hulusi Kalb ile 32 Yıl

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı

Eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, tarihi eserlerin restorasyonu, inşaat, çevre düzenleme ve kültürel alanlarda, faaliyet gösteren Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı 18 Şubat 1986 tarihinde kurulmuştur.

Hayatı boyunca insanlığa hizmeti kendisine şiâr edinen, yaptığı hizmetlerle Darende ve Malatya’nın gururu olan, mutasavvıf ve Divan şâiri Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi başkanlığını ettiği 20 kadar derneği tek bir çatı altında toplayarak kendi adını taşıyan bu vakfı kurmuştur.

Yüzyıllar önce Darende’de Somuncu Baba’nın elleriyle atılan insanlığa hizmet tohumu yıllar içinde filizlenmiş, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin kurduğu vakfımız ile serpilmiş, gönüllülerin ve hayır sahiplerinin sayesinde adeta bir gül bahçesine dönüşmüştür.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı; Her canlıya hizmet gayesinde, günbegün çoğalan heyecan ve şevkle faaliyetler yapmakta, Milletimizin birliği ve Devletimizin bekâsı için Hulûs-i Kalb ile çalışmalarına devam etmektedir.

Bu vesile ile yıllardır bizlere destek veren tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ederiz.

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba

seyh-hamidi-veli-somuncu-baba-turbesi

Osman Hulusi Efendi

Hulusi Efendi Vakfı

hulusi-efendi-vakfi-genel-merkezi-darende

Online Bağış

Birliğimiz Daim Olsun - Hulusi Efendi Vakfı

Hev Blog