Şeyh Hamidi veli minberinden hutbeler osman hulusi efendi

Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi‘nin bâniliğini yüzyıllardır Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin ahfâdı üstlenmiştir. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi‘nin babaları Hatip Hasan Feyzi Efendi de 1945 yılındaki vefâtına kadar Şeyh Hamid-i Veli Camii’nde imam-hatiplik görevinde bulunmuştur.

Hasan Feyzi Efendi’nin 1945 yılındaki tifo salgınında vefâtının ardından Şeyhli ailesi ileri gelenleri Osman Hulûsi Efendi’ye görevi tevdi etmek istemişler, fakat Hulûsi Efendi, Kangal ilçesi Kalkım köyünde imamlık yapan ağabeyi Ahmet Nuri Efendi’nin bu göreve geçmesinin daha uygun olacağını belirtmiştir. Ancak Ahmet Nuri Efendi’nin Somuncu Baba Camii’ndeki görevi çok kısa sürmüş, bir hafta görev yaptıktan sonra anne ve babası gibi tifo hastalığından rahatsızlanarak vefat etmiştir.

Ardından imam-hatiplik görevi Osman Hulûsi Efendi‘ye tevdî edilmiştir. 8 yıl kadar fahrî olarak görev yapan Osman Hulusi Efendi 1953 yılında kadrolu olarak göreve geçmiş ve emekli olduğu 1987 yılına kadar 42 yıl imam-hatiplik görevinde bulunmuştur.

osman hulusi efendi şeyh hamidi veli camii imam hatipliği görevini 42 sene sürdürmüştür

Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler

Osman Hulûsi Efendi’nin Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii’nde İmam ve Hatiplik yaptığı dönemde, irâd etmiş olduğu hutbelerden, kendi özel kütüphanesinde yapılan araştırmalar neticesinde birçok hutbe içerisinden seçilen 150 kadar hutbe, Osmanlıca metninden transkribe edilerek günümüz Türkçesiyle yayına hazırlanmıştır.

Eser, Araştırmacı yazar Rasul Kesenceli tarafından yayına hazırlanmış ve VII + 339 sayfadan oluşmakta olup Kasım 2000 yılında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı yayınları arasında Ankara’da bastırılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise eserin yeni baskıları yapılmıştır.

Eser; İçindekiler, takdim, önsöz, Osman Hulûsi Efendi’nin hayatının yer aldığı ilk bölüm, 150 tane hutbenin yer aldığı ana bölümden sonra lugatçe ve bazı hutbelerin orijinal nüshalarına örnek verildiği son bölümden oluşmaktadır.

Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler” ismiyle hazırlanan eser Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin üç şâheserinden biri olarak ilmî eserler arasındaki yerini almıştır.

şeyh hamidi veli minberinden hutbeler eseri osman hulusi efendi tarafından yazılmıştır

Minberden nasihatler

Hutbeler; sosyal hayat, ilim, mübarek geceler, ibadet, insan, İslâm, dünya, dünya gündemi, İslâm büyüklerinin okuduğu hutbeler ve verdiği nasihatler, vatan, millet sevgisi, birlik ve beraberlik, çevre gibi konulardan oluşmaktadır. Hayata ve meselelere çok yönlü ve geniş bir perspektiften bakan Osman Hulûsi Efendi, hutbeleri edebî nitelikli yazmıştır. Hutbelerde insanların ruhî derinliklerine inerek gönüllerine hitap eden Osman Hulûsi Efendi, bu hitaplarıyla pek çok insanın derdine ortak olurken mesele ve problemlere çözümler getirmiştir.

Osman Hulûsi Efendi, Hutbeleri kendine mahsus rik’a el yazısıyla kaleme almıştır. Hutbelerin yazımında akıcı bir üslup kullanırken, kelime yazımlarına çok dikkat etmiştir. Bazı kıssa veya hitapları alırken ilk kısmını yazmış, diğer bölümünü ezbere bildiği için kaleme almamış fakat irticalen irâd etmiştir. Osman Hulûsi Efendi, hutbeleri kaynaklara dayanarak kendi düşüncesi içerisinde kaleme aldığı gibi Ahmet Hamdi Akseki’nin “Yeni Hutbelerim” adlı eserinden, Diyanet İşleri Reisliğinin Osmanlıca – Türkçe Hutbelerinden ve daha sonra da Diyanet İşleri Başkanlığından gönderilen hutbelerden de faydalanmıştır.

Sosyal medya sayfalarımız üzerinden “Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler” adlı eserden seçilmiş nasihatler belirli zamanlarda yayınlanmaktadır. Sayfalarımız üzerinden bu nasihatlere ulaşabilir Nasihat Yayınları üzerinden eseri temin edebilirsiniz.

Facebook Sayfası – Hutbeler Albümü

Nasihat Yayınları – Hutbeler Kitabı

Hulûsi Efendi'den Öğütler

şeyh hamidi veli minberinden hutbeler - osman hulusi ateş efendi
şeyh hamidi veli minberinden hutbeler namaz
şeyh hamidi veli minberinden hutbeler eğitimin önemi
şeyh hamidi veli minberinden hutbeler tam müslüman
şeyh hamidi veli minberinden hutbeler allah rızası
şeyh hadmidi veli minberinden hutbeler -enfal suresi hakkında

Hev Blog