taceddini-veli-hazretleri-darende-malatya

Taceddin-i Veli Hazretleri Haziresi

13.Yüzyılda Darende’de yaşamış gönül sultanları arasında yer alan İbrahim Taceddin-i Veli Hazretleri 650/1252´de Darende´de vefat etmiştir. Kabri şerifleri Zâviye Mahallesinde bulunmaktadır. Vakıf kurucumuz Osman Hulûsi Efendinin anneleri Fâtıma Hanım, Taceddin-i Veli Hazretlerinin soyundan gelmektedir.

Gittiği yer ve bölgelerde ilmî ve dinî müesseselerin kurulmasına öncülük eden İbrahim Taceddin Veli´nin Diyarbakır kadılığında bulunduğu, orada bir cami ve kütüphane yaptırdığı tarihi kayıtlarda ifade edilmektedir.

Kabrinin yanı başında oğlu Şeyh Ali´nin de kabri bulunmaktadır. Kendisinin kurduğu Zaviye Mescidi vakfettiği hanelerle işlevsellik kazanmış, ilim ve maneviyat merkezi olmuştur. Oğlu Şeyh Ali´nin Zaviye Mescidine ait vakfiyesi günümüze kadar gelmiştir. Bu mahallenin adı Taceddin-i Veli Hazretlerinin kurduğu zâviyeden dolayı Osmanlı Devleti zamanında Zâviye Mahallesi olarak isimlendirilmiştir.

Taceddin-i Veli Zâviyesi ve Mescidinin bulunduğu alana 90’lı yılların başında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Genel Merkez binâsı inşâ edilmiştir. Temeli yüzyıllar önce atılmış olan hayır müesseseleri böylece günümüzde de hizmetlerine devam etmektedir.

Nesli de İbrahim Taceddin Veli´nin yolunu takip etmiş, aralarından âlim şahsiyetler yetişmiştir. İbrahim Taceddin Veli´nin torunlarından Şeyh Cû (979/1571) meşihat hizmetinde bulunmuş, A´ma Halil Efendi (ö. 1300/1883) Sivas´ta Gök Medrese müderrisliği yapmış, burada kırk sene ders vermiş ve aynı zamanda Sivas müftülüğü görevinde bulunmuştur.

Taceddin-i Veli Hazretlerinin kabrinin bulunduğu alan ahfâdından Osman Hulûsi Efendi’nin evinin bahçesinde yer almaktadır. Zamanla mezarlık hâline getirilen bu bölgede Tâceddîn-i Veli Hazretlerinin oğlu Ali Efendi’nin yanı sıra soyundan gelen evlatlarının, Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin vefât eden evlatlarının ve muhtereme eşleri Hacı Naciye Hanım’ın da kabirleri yer almaktadır.

taceddini-veli-hazretleri-darende-malatya
taceddini-veli-hazretleri-darende-malatya-08
taceddini-veli-hazretleri-darende-malatya-08
taceddini-veli-hazretleri-darende-malatya-08
taceddini-veli-hazretleri-darende-malatya-12
taceddini-veli-hazretleri-darende-malatya
taceddini-veli-hazretleri-darende-malatya-12
taceddini-veli-hazretleri-darende-malatya

Hev Blog