osman hulusi efendi vefat yildonumu 14 haziran

Minnet ve şükranla anıyoruz

Vakıf insanı, âlim ve mutasavvıf-divân şâiri Gönüller Sultânı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerini âhirete irtihâlinin 30.yılında minnet ve şükranla yâd ediyoruz.

Vakıf kurucumuz Osman Hulusi Efendi, “El kadar bir taş geçse elime, onu memleketimin istifâdesine kullanırım.” buyurarak ömrünü insanlığa vakfetmiş, yaptığı hizmetler ve bıraktığı eserler ile dünya genelinde gönüller kazanmıştır.

osman hulusi efendi vefat yildonumu 14 haziran

Osman Hulûsi Efendi kimdir?

1914

Âlim, mutasavvıf ve divân şâiri Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, 1914 yılında, Malatya’nın Darende ilçesi Hacılar Şeyhli Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası, Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’nın ahfâdından Hasan Feyzi Efendi, annesi ise Seyyid Taceddin-i Veli Hz’nin neslinden Fâtımâ Hanımdır. Baba ve anne tarafından Seyyid olup 36.kuşaktan Peygamber Efendimiz(sav)’in soyundandır.

1929

1.Dünya savaşının sıkıntılı yıllarında, ilk eğitimini Babası Hatip Hasan Feyzi Efendi’den almış, daha sonra Darende Dutluk Sıbyan Mektebi ve Cumhuriyet İlkokulunda resmî eğitimlerini tamamlamıştır.

1940

Gençlik yıllarında; zekâsı, mantığı ve babasının gayretiyle kendisini sürekli geliştirerek; Arapça, Farsça ve Edebiyat bilgisini ilerletmiştir. Aynı zamanda marangozluk, mühür kazımak, matbaacılık, dizgi, oymacılık ve ticaretle meşgul olmuştur.

osman hulusi efendi vefat yildonumu 14 haziran

1945

40 gün içerisinde Babası Hatip Hasan Feyzi Efendi ve Ağabeyi Ahmet Nuri Efendi’nin vefatları üzerine, cami mütevellîsince, Şeyh Hamid-i Veli Camii imam hatipliği görevine getirilmiştir. 1953’e kadar fahrî olarak yaptığı bu görevi, emekli olduğu 1987 yılına kadar 42 sene sürdürmüştür.

1969

Âlim ve Mutasavvıf Sivaslı İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Hazretlerinin vefâtı üzerine, ihvanlarına sahip çıkarak irşâd faaliyetlerinde bulunmuştur.

1972

Kitaba ve ilim öğrenmeye merâkı sebebiyle, kendi gayretleri ile oluşturduğu, “Şeyhzadeoğlu Özel Kütüphanesi”, dönemin Hürriyet Gazetesinde “20.Asrın Filozofu” manşeti ile tanıtılmıştır.

1974

Hayatı boyunca insanlığa hizmet için çalışan Osman Hulusi Efendi, çeşitli cami, okul ve kütüphane yaptırma derneklerine başkanlık yapmıştır. Darende İmam-Hatip Lisesi ve Darende İlahiyat Fakültesi başta olmak üzere çok sayıda okulun yapılmasını ve açılmasını sağlamıştır. Ayrıca okul aile birliği başkanlıkları yaparak öğrencilerin ihtiyaçlarıyla ilgilenmiştir.

1980

Şeyh Hamîd-i Velî Camii ve Abdurrahman Erzincânî Camii başta olmak üzere çok sayıda cami ve Kur’an Kursunun yapımına ve ihtiyaçlarının karşılanmasına öncülük etmiştir.

osman hulusi efendi vefat yildonumu 14 haziran

1984

Cumhurbaşkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen “Eğitim Hayırseverleri” programına, Malatya’yı temsilen katılmış, eğitime dâir hizmetlerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından kendisine plaket takdim edilmiştir.

1986

Geliri ile hastane yapılması kaydıyla, “Divân-ı Hulûsi-i Dârendevi” adlı eserinin basılmasına izin vermiştir. 20. yüzyılın son Divân Edebiyatı eserleri arasında yer alan Divânından elden edilen gelirler ve hayırseverlerin bağışları ile yapılan Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, 2006 yılında hizmete girmiştir.

1986

Başkanlığını yaptığı çok sayıdaki derneği bir çatı altında toplayarak, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı’nı kurmuştur. Bakanlar kurulu kararı ile vergi muafiyeti hakkı bulunan Vakıf; eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, inşaat, restorasyon ve kültürel alanlarda hizmetlerine devam etmektedir.

1990

Ömrü, Cenab-ı Hakk’ın yoluna samimiyet ve ihlâs çerçevesinde hep hizmetle geçen ve imrenilecek kadar dolu dolu bir hayat yaşayan Osman Hulûsi Efendi, 14 Haziran 1990 tarihinde vefat etmiştir. Oğlu ve halefi Hamid Hamidettin Ateş Efendi’nin kıldırdığı cenaze namazı sonrasında, Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi hazîre bölümüne defnedilmiştir.

osman hulusi efendi vefat yildonumu 14 haziran

Divân, Mektubât ve Hutbeler olmak üzere 3 adet yazılı eseri bulunmaktadır. Hayru’l halef evlâdı Hâmid Hamîdettin Ateş Efendi’nin mütevelli heyeti başkanlığını deruhte ettiği, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ile gönül hizmetleri devam ettirilmektedir…

İlim adamları anlatıyor

Osman Hulusi Efendi’nin vefâtının 30.yılı sebebiyle Vakfımız tarafından hazırlanan belgeselde ülkemiz genelinden ilim adamlarının görüşlerine yer verildi. İlim adamları Osman Hulûsi Efendi’nin hayatı, ilmî yönü ve vakıf hizmetleri hakkında görüşlerini belirttiler.

Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil / Tarihçi – Yazar

“Osman Hulûsi Efendi’nin doğduğu zaman Anadolu’nun en sıkıntılı dönemidir. Anadolu’nun ücrâ bir kasabasında böylesine bir kimsenin yetişmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Osman Hulûsi Efendi yaptığı hizmetlerle ve yazdığı eserlerle amel defteri kapanmayan bir bir insandır.”

Prof.Dr. Cihan Okuyucu / Edebiyatçı – Yazar

“Osman Hulûsi Efendi, çağımızda yaşayan klasik edebiyat temsilcilerinin en güçlülerinden birisidir. Dilerim ki O’nun bu şiirleri başka dillere çevrilerek tüm insanlığa ulaşmış olur.”

Prof.Dr. Kadir Özköse / İlahiyatçı – Yazar

“Osman Hulûsi Efendi, eğitimiyle, ilmiyle, yetişmesiyle İhramcızâde Hazretlerinin sesi soluğu haline gelmiş bir irfân bağıdır.”

Prof.Dr. Halil İbrahim Şimşek / İlahiyatçı – Yazar

“Osman Hulûsi Efendi’nin Nakşibendiliğin Darende’de vukûfiyet arz etmesinde önemli hizmetleri olmuştur. Darende’nin tarihini canlandırmıştır.”

Prof.Dr. Ali Yılmaz / İlahiyatçı – Yazar

“Osman Hulûsi Efendi’nin beni en çok etkileyen yönü; insanların çocuklarını okula göndermek istemediği bir dönemde çocukların eğitimine büyük önem vermesidir.”

Prof.Dr. Abdullah Kahraman / İlahiyatçı – Yazar

“Osman Hulûsi Efendi’nin hayatını okuduğumuzda bakanlara ricâsı halk adınadır, millet adınadır, insanlık adınadır. Osman Hulûsi Efendi ‘İnsanların en faydalısı insanlığa en çok faydası dokunandır.’ hadisince güzel amellerde bulunmuştur.”

Prof.Dr. Mehmet Akkuş / İlahiyatçı – Yazar

“Osman Hulûsi Efendi Somuncu Baba Hazretlerinin 14.asırda başlatmış olduğu hizmetleri asrımızda devam ettirmiştir.”

Prof.Dr. Nihat Öztoprak / Edebiyatçı – Yazar

“20.yüzyılda Divân Edebiyatı geleneğini devam ettirebilmek ve bir Divân hazırlamak kolay bir şey değildir. Bu bakımdan Hulûsi Efendi eski edebiyatçıların bildiği tanıdığı, sevdiği bir zâttır.”

Prof.Dr. Yakup Çelik / Edebiyatçı – Yazar

“Osman Hulûsi Efendi yaptığı hizmetlerle ve yazdığı eserlerle Darende civârında bir dostluk ve değerler platformu oluşturmaya gayret etmiştir.”

Prof.Dr. Elçin İsgenderzade / Edebiyatçı – Yazar / Azerbaycan

“Osman Hulûsi Efendi’nin 76 yıllık ömründe yaptığı her hizmet sadece Türk kavmi veya İslâm ümmeti için değil dünya insanlığı için bir örnektir.”

Prof.Dr. Kazım Hacımeylic / Tarihçi – Yazar / Bosna-Hersek

“Somuncu Baba Hazretleri büyüklüğünü Hacı Bayram-ı Veli ile göstermiştir. Osman Hulûsi Efendi eserleri ve hizmetleriyle bundan sonra daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü Hak erenleri ölmezler.”

Hev Blog